Slovo ředitelky

19.09.2009 - Eva Chourová

21.století našich dětí – počítače, mobily, drahé hračky a oblečení, blahobyt, rodina, pokojíček, klid, bezpečí……21.století například několik tisíc kilometrů na jihovýchod – bez rodičů, na nádraží nebo mezi odpadky, hlad, strach, úzkost a vážné, smutné dětské oči…..INDIE.

Je dobře, že naše děti mají všechno.Jsou šťastné. Jsou? Mají všechno. Chtějí ale ještě víc a lepší. Žijí simulovaný život na obrazovce televize nebo počítače. A co reálný život? Hodnoty, vztahy v rodině, ve škole, s kamarády, vztah k věcem…..co jejich pocity? Jak se mají, co je trápí – víme to? My dospělí nemáme na nic čas, už ani na sebe navzájem, večer jsme unavení a jsme rádi, když je chvíli klid a možnost nabrat energii do dalšího dne. A tak ty dny ubíhají, čas letí, děti rostou….

Vzdělání a výchova v dnešní době globalizace nemůže být omezená jen na místní poměry. Děti jsou zvídavé a je dobře je v zájmu o svět podpořit. V rámci našeho školního vzdělávacího programu a jeho výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech i multikulturní výchovy jsem navázala se souhlasem Šrí Brahmama, prezidenta a zakladatele ašramu Ramany Maharišiho spolupráci s Domovem a školou pro sirotky v Tadpatri v jižní Indii ve státě Andhra Pradesh. Domov je pro sirotky, kteří žili v neuvěřitelných podmínkách a díky adopci na dálku (sponzorování – každé dítě má svého sponzora) můžou mít slušný život. Z peněz, které jim lidé posílají, je dítěti hrazeno ubytování, strava, oblečení, hygienické potřeby, školní uniforma, učebnice, školní pomůcky, hračky, základní zdravotní péče (i preventivní) a další potřeby dítěte a příspěvek na plat učitelky a vychovatelky.

S dětmi jsme využili výhody internetu a do jejich školy jsme se společně podívali (www.zmenmujo­sud.cz). Porovnali jsme, co máme společné a co je úplně jiné než u nás doma. Děti mě velmi příjemně překvapily svojí reakcí, těší se, až jim napíší dopis, samozřejmě v angličtině, nakreslí obrázky a pošlou případně hračku, se kterou si již nehrají a někomu jinému udělá radost. Vedly docela zajímavou debatu a přišly na to, že se vlastně mají velmi dobře, že jim nic nechybí. A divily se, že indické děti vypadají spokojeně a šťastně. Věřím, že tato spolupráce obohatí obě strany a naše děti si ponesou do života i úžasný pocit z toho někomu pomoct a udělat mu radost.

Také mám v Tadpatri dítě. A je určitě ještě hodně lidí, kteří si myslí, že když přidají svou kapku do oceánu, může to mít smysl.

Novinky na webu

17.09.2009 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče a přátelé školy, žáci současní i bývalí, dovolujeme si vás upozornit, pokud jste to už sami nezaznamenali, na několik novinek na našem webu. Asi nejvýznamnější novinkou je možnost komentovat příspěvky v rubrikách. Neváhejte a napište nám, vaše komentáře a připomínky mohou nejen ovlivnit podobu webu, ale také přinést zajímavé podněty do naší práce.

Dále jsme přidali několik nových stránek do měnu. Stránka O škole je stručnou prezentací školy, Organizace školního roku informuje o všech školních prázdninách a Galerie bývalých žáků představuje žáky pátého ročníku za několik posledních let. Do budoucna uvažujeme ještě o jedné nové stránce. Rovněž chceme pokračovat ve zveřejňování úryvků ze školní kroniky – Z historie naší školy – a pravidelném informování o dění na ZŠ prostřednictvím příspěvků. Děkujeme za váš zájem a těšíme se na ohlasy.

První září

4.09.2009 - Tomáš Havlíček

Dnes 1. září 2009 byl zahájen nový školní rok 2009/2010. Významný den to byl zvláště pro šest našich prvňáků. Ti pochopitelně přišli ještě v doprovodu rodičů, ale zítra už budou muset čelit všemu sami. Tedy ne tak úplně, my učitelé i starší žáci jim se vším pomůžeme. Celkem jsme letos uvítali 23 žáků: 6 prvňáků, 3 druháky, 7 třeťáků, 6 čtvrťáků a 1 páťáka.

Pan starosta promluvil na úvod ke shromážděným a posléze paní ředitelka informovala o novinkách a organizačních záležitostech. O jednotlivých podstatných změnách a připravovaných akcích budeme konkrétně informovat průběžně zde na webu.

Pro začátek přejeme všem žákům mnoho zdaru a úspěchů v novém školním roce a rodičům dostatek trpělivosti s nimi a dobrou spolupráci s námi. Vyskytne-li se jakýkoli problém či budete-li mít nějaký dotaz a připomínku, neváhejte, vážení rodičové, a kontaktujte nás.

Rekonstrukce školy ukončena

1.09.2009 - Tomáš Havlíček

Koncem školního roku a během prázdnin proběhla na naší škole rekonstrukce sociálního zařízení, úklidové místnosti a dvorku, o níž jsme vás už dříve informovali. Cílem bylo vyhovět přísným požadavkům hygienických norem a zkulturnit prostředí, v němž se naši žáci denně pohybují. Domníváme se, že se oba cíle podařilo splnit na výbornou. Toalety a úklidová místnost nyní mají odpovídající úroveň a dvorek bude konečně možné využít k relaxačním aktivitám o přestávce, případně při hodinách výtvarné výchovy.

Rádi bychom i touto formou poděkovali panu starostovi, bez jehož obětavé snahy bychom nestihli KHS ve Vyškově vyhovět ve stanovené lhůtě.

 
wc-1.jpg wc-2.jpg wc-3.jpg wc-4.jpg

Výuka nového předmětu

1.09.2009 - Tomáš Havlíček

První letošní změnou, o které vás chceme informovat, je zahájení výuky nového předmětu – „Práce na počítači“. Výuka se bude týkat žáků 3., 4. a 5. ročníku. Podle nových směrnic ministerstva školství je důležité vzdělávat žáky v této oblasti už v raném školním věku. V souladu s ministerstvem jsme toho názoru, že je potřeba uvést děti do tajů výpočetní techniky pokud možno co nejdříve, abychom je mohli včas připravit na všechny možné záludnosti a naučili je používat PC účinně a ve vhodné míře.

Žáci by ve výstupu (na konci 5. ročníku) mj. měli být schopni obstojně ovládat základní programy (Word, Excel, obrázkový editor aj.), používat internet (vyhledávání informací, komunikace prostřednictvím e-mailu) a vědět, z čeho se počítač skládá. Budeme se také snažit propojit Práci na počítači s jiným předměty (např. výroba pozvánky v rámci výuky ČJ, využití výukových programů apod.). Zvláštní důraz budeme klást na bezpečnost a etické otázky, jež jsou s užíváním PC a především internetu spjaty. Chceme, aby žáci získali erudované informace a nové dovednosti, které bezezbytku využijí nejen v dalším studiu, ale např. i v budoucím zaměstnání.