Informace o škole

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Hoštice–Heroltice je málotřídní škola s menším počtem žáků. Tato skutečnost přináší oproti velkým školám tu výhodu, že všichni máme k sobě blíž. Je více času a prostoru pro vznik a udržování dobrých vzájemných vztahů s dětmi i rodiči. Máme tady téměř rodinné prostředí, které se odráží na celkové atmosféře ve škole.

Výuka probíhá v 5 ročnících, rozdělených do dvou tříd (I. a II.). V I. třídě (v přízemí budovy) se vyučují společně žáci 1. a 2. ročníku a ve II. třídě (v 1. patře) žáci 3., 4. a 5. ročníku. Nedílnou součástí naší školy je školní družina, kterou navštěvuje každý rok téměř 100% dětí.

V odpoledních hodinách poskytujeme žákům možnost zúčastnit se výuky náboženství a nabízíme kroužky, jejichž náplň a počet se mění podle zájmu dětí. V prostorách naší ZŠ umožňujeme výuku hry na hudební nástroj: máme oddělenou místnost určenou k této výuce, kterou zabezpečuje ZUŠ Ivanovice na Hané. Děti tedy nemusí komplikovaně za výukou dojíždět.

Naše ZŠ spolupracuje s místní MŠ, stojící v těsné blízkosti školy. Pořádáme společné akce a MŠ nám poskytuje možnost stravování žáků a učitelů a zabezpečuje pro žáky pitný režim v dopoledních hodinách i odpoledne v rámci školní družiny.

Školu se snažíme žákům zpříjemnit a oživit mimořádnými dny jako např. návštěva Mikuláše s čertem a andělem, vzájemné obdarovávaní se dárky před Vánoci, vánoční besídka v KD, výuka vedená žáky na Den učitelů, „barevný týden“ před Velikonocemi, výroba čarodějnice, speciální program během Dne dětí, rozlučková párty s páťáky aj. Na podzim a na jaře škola pořádá turistické pochody, před prázdninami školní výlet na zajímavé místo.

Kromě pravidelné aktualizace tohoto webu informujeme o dění ve škole také prostřednictvím čtvrtletníku Bulletin, který vychází už od roku 2005 jako příloha obecního Zpravodaje.

 

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP)

Cílem našeho ŠVP je umožnit žákům osvojit si strategii a motivaci pro celoživotní zájem o vlastní zdraví a životní prostředí. Snažíme se dětem vysvětlit komplexnost a složitost vztahů člověka a životního prostředí, vliv lidských činností na prostor, ve které žijeme, a nezbytnost vlastní odpovědnosti a angažovanosti v této oblasti. Chceme, aby se naučili své zdraví upevňovat a chránit, a to nejen zdraví fyzické, ale i duševní a sociální, neboť jen vyvážený stav všech těchto složek lze vyjádřit jako skutečné zdraví.

Dalším cílem našeho ŠVP je učit žáky uvažovat v globálních souvislostech, poznávat život lidí jiných zemí, národů a etnických skupin, přistupovat k nim s otevřeným zájmem a tolerancí k jejich duchovním hodnotám, vzít si od nich vše pozitivní a aplikovat získané poznatky ve svém životě. K realizaci tohoto cíle přispívá i probíhající spolupráce s Domovem a školou při ašramu Ramany Maharišiho v Tadpatri v Indii. Po proběhlých úspěšných jednáních se zakladatelem a prezidentem ašramu Šrí V. V. Brahmamem se rozvíjí spolupráce obou škol.

 

AREÁL ŠKOLY A VYBAVENÍ

Budova ZŠ stojí uprostřed vesnice. Blízké okolí školy (hájek, kulturní dům, víceúčelové dětské hřiště) lze dobře využít v rámci tělesné výchovy a školní družiny.

V budově školy jsou k dispozici 2 učebny a v jiné sousedící budově 3 místnosti pro potřeby školní družiny a 1 místnost pro zmiňovanou výuku hry na hudební nástroj a hudební nauku.

Pro odpočinek o velkých přestávkách slouží uzavřený školní dvorek. Škola je nyní vybavena 8 počítači sloužícími pro potřeby výuky a zájmovým a odpočinkovým aktivitám. Všechny počítače jsou připojeny k internetu; žáci jej mohou používat pod dohledem učitele. Dalšími dvěma počítači je vybavena školní družina, kde probíhá např. kroužek anglického jazyka.

Od školního roku 2011/2012 zapojujeme do výuky interaktivní tabuli, na kterou jsme získali dotace z Evropské unie (více zde: http://www.zs­.hostice-heroltice.cz/…nize-skolam/). Dále jsme za peníze pořídili kvalitní vizualizér. O prázdninách jsme nechali zrekonstruovat podlahu ve třídě v přízemí a před půl rokem byl zakoupen nový nábytek do obou učeben. Před dvěma lety jsme rekonstruovali sociální zařízení. Neustále se snažíme vybavení i prostory školy vylepšovat, abychom drželi krok s dobou a žáci byli u nás spokojení.

 
100_2967.jpg 102_0027.JPG 102_0028.JPG 102_0029.JPG
102_0031.JPG 102_0032.jpg 102_0041.jpg foto-005.jpg
foto-006.jpg foto-004.jpg 102_0040.jpg foto-016.jpg
100_2961.jpg