První září

4.09.2009 - Tomáš Havlíček

Dnes 1. září 2009 byl zahájen nový školní rok 2009/2010. Významný den to byl zvláště pro šest našich prvňáků. Ti pochopitelně přišli ještě v doprovodu rodičů, ale zítra už budou muset čelit všemu sami. Tedy ne tak úplně, my učitelé i starší žáci jim se vším pomůžeme. Celkem jsme letos uvítali 23 žáků: 6 prvňáků, 3 druháky, 7 třeťáků, 6 čtvrťáků a 1 páťáka.

Pan starosta promluvil na úvod ke shromážděným a posléze paní ředitelka informovala o novinkách a organizačních záležitostech. O jednotlivých podstatných změnách a připravovaných akcích budeme konkrétně informovat průběžně zde na webu.

Pro začátek přejeme všem žákům mnoho zdaru a úspěchů v novém školním roce a rodičům dostatek trpělivosti s nimi a dobrou spolupráci s námi. Vyskytne-li se jakýkoli problém či budete-li mít nějaký dotaz a připomínku, neváhejte, vážení rodičové, a kontaktujte nás.

Nový komentář: