Seznam potřeb pro žáky 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

2.07.2020 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče budoucích prvňáků, v přiloženém dokumentu naleznete seznam školních potřeb, které je třeba na začátek školního roku opatřit. Mrzí nás, že se letošní předškoláci nemohli do školy osobně podívat, ale o to více se snad budou za námi těšit. Těšíme se i my a doufáme, že se vám bude ve škole líbit, a to nejen 1. září. :)

 

seznampotrebpro­zaky.pdf

Můžeme začít !

21.05.2020 - Tomáš Havlíček

Do konce školního roku už mnoho času nezbývá, takže se musíme snažit zbývající vyučovací dny využít co nejlépe. Každopádně jsme na provizorní návrat do lavic připraveni natolik, abychom vyhověli závazným i doporučeným hygienickým opatřením. Velký dík patří panu Jaromírovi Šuranskému za zhotovení ochranných štítů, které nabízí větší komfort než těsná rouška. 25. května můžeme tedy bez obav začít. :)

 
dolni-trida-1.jpg dolni-trida-2.jpg horni-trida-1.jpg horni-trida-2.jpg

Otevření školy 25. května

14.05.2020 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče, milé děti, od pondělí 25. května bude na naší škole v dopoledním bloku opět probíhat výuka. Vzhledem k neustále probíhající pandemii ovšem za specifických podmínek, daných zvýšenými nároky na hygienu. Rovněž bude v odpoledním bloku obnoven provoz ve školní družině a bude zajištěno společné stravování v jídelně. Konkrétněji a podrobněji v odrážkách:

 • hned první den žáci musí odevzdat vyplněné čestné prohlášení (lze stáhnout např. na stránkách školy)
 • škola bude pro žáky otevřena v 7 hodin, zákonní zástupci do budovy školy vstupovat nesmí (platí i pro družinu)
 • žáci (s nasazenou rouškou) by měli do budovy školy vstupovat jednotlivě, před školou a na chodbě by se neměli zbytečně zdržovat ani shlukovat – naopak je třeba, aby se co nejdříve přemístili do své třídy
 • žáci budou sedět po jednom v lavici, mezi lavicemi budou předepsané rozestupy
 • složení žáků ve třídách zůstává stejné jako před karanténou: I. třída: 1.-3. ročník, II. třída: 4. a 5. ročník
 • žáci I. a II. třídy by při pobytu ve škole neměli přicházet do vzájemného kontaktu
 • pokud vyučující nestanoví jinak, žáci nemusí mít během vyučování nasazenou roušku, je však nutné, aby ji měli nasazenou o přestávkách a při cestě do/ z jídelny (a samozřejmě při cestě do/ ze školy)
 • každý žák musí mít u sebe aspoň 2 roušky na den (uložené v igelitovém sáčku), dezinfekční přípravky zajistí škola
 • vyučování jednotlivých předmětů povedou stejní učitelé jako před karanténou, omezena bude pouze výuka výchov: tělesná a pracovní výchova odpadá zcela, probíhat budou jen relaxační chvilky, výtvarná a hudební výchova se stane součástí jiných předmětů
 • vyučování bude probíhat pouze v dopoledních hodinách, po návratu z oběda budou děti odcházet domů, nebo do školní družiny
 • obědy budou vydávány v jídelně MŠ za přísných hygienických podmínek
 • provoz školní družiny bude obnoven na stejném místě a ve stejném čase
 • družinu mohou využít pouze žáci 1.-3. ročníku, aby se zamezilo kontaktu žáků I. třídy s žáky II. třídy
 • ve družině musí mít děti po celou dobu nasazené roušky (nebo ochranné štíty, které jsme zajistili), a to při pobytu uvnitř i venku (vycházky ani pobyt na hřišti není přípustný, budeme se ale snažit využívat aspoň přilehlý „hájek“)
 • při vyzvedávání dětí z družiny (nechodí-li samy) je třeba dbát na rozestupy a neshlukování se před vchodem
 • celoplošná hygienická opatření vydaná Ministerstvem zdravotnictví nás bohužel donutila k tomu, že jsme museli zrušit všechny školní akce: výlety, besedy, exkurze, pasování, rozlučku s páťáky apod., rovněž rušíme školní kroužky (s výjimkou kroužku AJ pro 1. a 2. ročník, který může probíhat ve družině)

Manuál a čestné prohlášení

5.05.2020 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče, jistě už jste informováni, že od 25. května do konce školního roku budou otevřeny školy s výukou prvního stupně. Naše škola nyní zjišťuje počet dětí, které o docházku budou mít zájem, neboť v souvislosti s probíhající pandemií není účast povinná. V příspěvku vám nabízíme k nahlédnutí a k tisku obecný manuál MŠMT s hygienickými opatřeními a dalšími pokyny pro provoz školy a také dokument Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění, který je třeba vyplnit (zákonným zástupcem) a odevzdat při prvním vstupu do školy. Konkrétní a podrobnější informace (dětské skupiny, obědy, družina) zveřejníme zde na webu tento, nebo příští týden. Děkujeme za vaši přízeň a těšíme se na brzké shledání tam, kam jedině vzdělávání patří a kde jedině může plnit svou funkci, tedy ve škole.

Manuál Ochrana zdraví: ochrana_zdravi_zs­.pdf

Čestní prohlášení: cestne_prohla­seni.pdf

Zrušení trvalého příkazu za stravování

20.04.2020 - Tomáš Havlíček

Ředitelství Mateřské školy v Hošticích-Herolticích žádá rodiče, ať si zruší trvalý příkaz k úhradě obědů a obnoví ho až v srpnu, kdy se budou platit obědy na září 2020. Přeplatky za školní rok 2019/2020 se budou vracet v červenci. Děkujeme za pochopení.

!Domácí příprava!

30.03.2020 - Tomáš Havlíček

Milí žáci a rodiče, jen připomínáme, že nové úkoly do většiny předmětů se objevují a nadále budou objevovat vždy v průběhu pondělí (ne všechny naráz, navštěvujte web průběžně). Dále upozorňujeme, že příspěvky se objevují nejen na stránkách jednotlivých ročníků, ale příležitostně i na nadřazené stránce !Domácí příprava!.

Nebojte se nás kontaktovat (e-mailem i telefonicky) v případě jakýchkoliv nejasností, nesrozumitelností či možných chyb. Rádi poradíme, pomůžeme, ostatně máme na to spoustu času. ;)

Buďte zdrávi…

Žádost o přijetí do první třídy

30.03.2020 - Tomáš Havlíček

Formulář písemné žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání:

zadost-o-prijeti.pdf

Zápis do 1. ročníku - AKTUALIZOVÁNO

22.03.2020 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče,

vzhledem k probíhající pandemii vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy opatření k organizaci zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021. Potřebné informace naleznete v níže přiloženém dokumentu.

V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat, nejlépe prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení a vstřícnost a těšíme se na – doufejme – lepší příští ročník.

organizace-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce.pdf

Domácí příprava v době uzavření školy

12.03.2020 - Tomáš Havlíček

Milí žáci, vážení rodiče, mimořádná situace si žádá mimořádná opatření.

Náhlé a nečekané přerušení výuky, navíc s nejistou dobou trvání, je nepříjemným zásahem do vzdělávacího procesu v právě probíhajícím školním roce. Výzva ministra školství i naše vlastní odpovědnost nám ukládá pokusit se aspoň částečně nahradit běžné prezenční vyučování samostudiem a výukou na dálku, a to prostřednictvím našich webových stránek, popř. e-mailu.

V Menu školního webu jsme založili položku Domácí příprava, kam budeme od příštího týdne vkládat úkoly a náměty k domácí práci. Apelujeme na vás, žáci a rodiče, abyste jejich plnění nepodceňovali a přistupovali k nim zodpovědně a svědomitě. Doufáme, že se zase brzy setkáme ve školních třídách, kde je výuka pochopitelně efektivnější i zábavnější.

Případné dotazy prosím směrujte na naše emaily:

Eva Valeš Chourová: zshosticeherol­tice@seznam.cz

Tomáš Havlíček: uglydog@seznam.cz

Zdeněk Pytela: zdenyz@email.cz

 

Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021

12.03.2020 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče, vzhledem k nepřehledné a nejasné současné situaci způsobené pandemií koronaviru je původně ohlášený termín konání zápisu 2. dubna 2020 ohrožený. Zatím datum nelze potvrdit, ani stanovit náhradní. Sledujte prosím náš web, kde budeme o termínu zápisu včas informovat. Děkujeme vám za pochopení a vaši přízeň.

« starší články