Školní výlet do strašidelného zámku

27.05.2016 - Tomáš Havlíček

Středa 25. května byla už dlouho dopředu vyhrazena pro školní výlet. Po výpravě do podzemí, návštěvě hradu a plavbě po Moravě – což byly výlety v minulých třech letech – jsme tentokrát vyrazili na strašidelný zámek Draxmoor. Tajemná stavba s děsivou výzdobou se nachází na Vysočině, kousek od Bystřice nad Pernštejnem. Děti se moc těšily, aniž tušily, co je uvnitř čeká. Krátký film v 3D kině ještě nikoho příliš nepolekal, to pravé bání začalo až po vstupu do chodeb zámku. Zdejší zdi a komnaty obývají nejrůznější strašidla a příšery z hororů, které rády vykukují z tmavých koutů osvětlených jen tu a tam mihotavými světýlky. A co hůř: v nejméně očekávaný okamžik nás přepadali oživlí bubáci. Nebylo proto divu, že někteří pro samý strach nechtěli pokračovat dál. Nakonec si však i ti bázlivější dodali odvahy, hrůzu překonali a venku všechny chmury rozptýlilo úlevné denní světlo. Strach má přece velké oči a strašidla existují jen v pohádkách ;)

Po procházce zámkem jsme si zajeli ještě na rozhlednu Karasín, pod níž se pohybu lační jedinci vybláznili na velkém dětském hřišti, a na samý závěr jsme rozpustili výletníky po bystřickém náměstí, aby utratili zbytek peněz. Cesta sice byla dlouhá a únavná, ale výlet stál za to !

 
dsc_0471.jpg dsc_0476.jpg dsc_0490.jpg dsc_0491.jpg dsc_0493.jpg dsc_0495.jpg dsc_0496.jpg dsc_0497.jpg dsc_0499.jpg dsc_0511.jpg dsc_0514.jpg dsc_0522.jpg dsc_0528.jpg dsc_0530.jpg dsc_0543.jpg dsc_0547.jpg dsc_0548.jpg dsc_0550.jpg img_6579.jpg dsc_0556.jpg dsc_0563.jpg dsc_0565.jpg dsc_0566.jpg img_6625.jpg img_6630.jpg img_6643.jpg dsc_0574.jpg dsc_0568.jpg

Ovoce do škol - Ochutnávkový koš

26.05.2016 - Tomáš Havlíček

V rámci projektu Ovoce do škol spolufinancovaného Evropskou unií jsme využili možnosti objednat si do školy tzv. Ochutnávkový koš, což je jednorázový projekt zaměřený na seznámení žáků s exotickým ovocem. Akce má motivovat děti ke konzumaci ovoce a zeleniny coby alternativy nezdravých sladkostí či slaných pochutin. Ne každý už vyzkoušel pitaju, kumkvat či mochyni, takže nyní dostaly jedinečnou možnost porovnat neznámé plody s našimi jablky a hruškami. Snad dětem sladký kantalup či vydatné avokádo zachutnaly natolik, že o ně příště v supermarketu zaškemrají a zapomenou na těžko stravitelné chipsy ;)

 
dsc_0450.jpg dsc_0458.jpg dsc_0460.jpg dsc_0461.jpg dsc_0465.jpg dsc_0468.jpg dsc_0470.jpg

Vzpomínání na padlé vojáky světových válek

29.04.2016 - Tomáš Havlíček

S týdenním předstihem před oficiálním datem státního svátku jsme spolu s představitelem obce, místostarostou panem Karlem Míkou, navštívili místní pomníky věnované padlým vojákům obou světových válek. Vysvětlili jsme žákům, co se v daných letech odehrálo a proč je třeba si připomínat tyto pro ně tak vzdálené a těžko srozumitelné události. U obou pomníků jsme položili věnce coby vzpomínku na hrdinství a obětavost vojáků českých i sovětských. Za krásného počasí jsme se také příjemně osvěžili čerstvým jarním vzduchem a ohřáli se na probouzejícím se sluníčku – květen nám už zhurta klepe na dveře !

 
000_0001.jpg 000_0002.jpg 000_0003.jpg 000_0009.jpg

Přednáška o první pomoci

10.04.2016 - Tomáš Havlíček

Každý zdravotník vám řekne, že včasné podání první pomoci může být pro záchranu života klíčové, a proto je třeba dětem už od útlého věku vštípit základní zásady, které mohou provést, než dorazí pomoc odborná. Řekli jsme si, že ideální bude, když dětem předá erudované informace povolaná osoba, a tak jsme na 7. dubna pozvali do školy Petra Doubravu, člena Zdravotnické záchranné služby JMK. Sympatický záchranář nejprve zopakoval s dětmi důležitá telefonní čísla a způsob, jak oznámit případnou krizovou událost. Pak dětem názorně ukázal masáž srdce, což je jeden z mála úkonů, jenž může provádět i laik. Děti si masáž mohly vyzkoušet na plyšovém medvědovi, který nejevil známky života :) Záhy pochopily, že navzdory jednoduchosti může správné a včasné masírování životně důležitého orgánu znamenat onen pověstný zásah anděla strážného. A právě takovou pomoc by naši žáci nyní měli být schopni zajistit, byť doufáme, že toho nebude často třeba.

 
dsc_0778.jpg dsc_0779.jpg dsc_0785.jpg dsc_0790.jpg dsc_0794.jpg dsc_0795.jpg

Návštěva místního kostela

6.04.2016 - Tomáš Havlíček

Ve středu 6. dubna nás místní pan farář Boguslaw pozval do kostela na setkání s bratry misionáři, kteří si připravili program pro děti. Oba působí jako faráři v Česku, přestože pochází – tak jako náš pan farář – z Polska. Bratři Karel a Řehoř byli velmi milí a zábavní, a dokonce svou bezprostředností strhli děti ke zpěvu a k africkému tanci. Bratr Karel dětem vtipně vyprávěl nejen o Bohu, ale i o svém dětství a o tom, jak se máme k sobě chovat. Na závěr dětem požehnal a učitelskému sboru popřál hodně trpělivosti. Ať už máme ke křesťanství jakýkoliv vztah, mnohé poučky a zásady jsou univerzální a bude nám všem ku prospěchu se jimi řídit.

 
000_0014.jpg 000_0015.jpg 000_0008.jpg 000_0016.jpg

Jak si správně čistit zuby

31.03.2016 - Tomáš Havlíček

Každé malé dítě od rodičů ví, že si má pravidelně čistit zuby. Nejlíp dvakrát denně. Ale ne každé už ví, jak se to má správně dělat, aby se všem zoubkům dostalo náležité péče. Tedy i té nejzadnější stoličce. Po návštěvě dvou studentek medicíny se nám všem dostalo odborného výkladu i praktické ukázky o správném provádění dentální hygieny. Děti si natřely chrup fialovou vodičkou a kartáčky prováděly očistu dle pokynů sympatických slečen. Zbytky fialové barvy je pak usvědčily o špatné nebo nedostatečné čistící technice. Nyní, když už jsme řádně proškoleni, můžeme zase vesele chroupat – hlavně zeleninu ;)

 
dsc_0753.jpg dsc_0758.jpg dsc_0761.jpg dsc_0762.jpg dsc_0766.jpg dsc_0772.jpg dsc_0773.jpg dsc_0775.jpg

Barevný předvelikonoční týden

25.03.2016 - Tomáš Havlíček

Veškerá školní drobotina včetně nebohého učitelského sboru se tradičně před velikonočními prázdninami nahastroší do veselých barev, aby jako malovaná vajíčka přivítala příchod jara, který Velikonoce odpradávna symbolizují. Vrcholem našeho snažení se stala „šílená“ středa, kdy bylo dovoleno téměř vše. Pestrými odstíny jsme nezapomněli ozdobit ani tuji před kostelem. Velikonoce tedy mohou začít – nechť vám o den delší svátky přinesou jen a jen rozjařenou náladu a klid do duše.

 
dsc_0689.jpg dsc_0690.jpg dsc_0692.jpg dsc_0694.jpg dsc_0712.jpg dsc_0720.jpg dsc_0726.jpg dsc_0731.jpg dsc_0735.jpg dsc_0737.jpg dsc_0739.jpg dsc_0740.jpg

Pasování 2016

18.03.2016 - Tomáš Havlíček

Stejnou rychlostí, jakou prvňákům vypadávají první zuby a dorůstají ty dospělácké, se jim zaplňuje hlava novými vědomostmi a znalostmi. V březnu už umí spoustu věcí, mezi něž patří i čtenářská dovednost. Přišel tedy čas, kdy nám mají předvést, zda se samohláskami a souhláskami spíše kamarádí, než bojují. Do školy opět zavítal rytíř Rastislav Berka z Dubé, aby si za přítomnosti pana krále a paní královny vyslechl, jak prvňáci čtou, a pasoval je na čtenáře. Všichni se s nelehkým textem od pana rádce nakonec nějak popasovali, takže mohli být rytířem uvedeni do čtenářského stavu a osvobodit zajatou královskou dceru Písanku. My novopečeným čtenářům přejeme, aby jim zájem o písmenka vydržel co nejdéle a třebas někdy v budoucnu sami obohatili svět o pěknou knihu. Proč by ne, vždyť i Kafka, Hašek, Kundera nebo Hrabal kdysi chodili do školy a učili se louskat češtinu ze slabikáře.

 
dsc_0624.jpg dsc_0625.jpg dsc_0627.jpg dsc_0630.jpg dsc_0637.jpg dsc_0644.jpg dsc_0645.jpg dsc_0653.jpg dsc_0656.jpg dsc_0666.jpg dsc_0667.jpg dsc_0674.jpg dsc_0678.jpg dsc_0682.jpg dsc_0685.jpg dsc_0688.jpg

Plán školních akcí pro zbytek školního roku

17.03.2016 - Tomáš Havlíček

Přinášíme přehled chystaných akcích, které ještě proběhnou v tomto školní roce.

Březen: pasování na čtenáře; barevný týden; výchovný koncert Hudební abeceda

 

Duben: návštěva knihovny Karla Dvořáčka ve Vyškově; výroba čarodějnice; úklid vesnice v rámci Dne Země

 

Květen: přednáška o první pomoci; školení o dentální hygieně; McDonald´s Cup; školní výlet do strašidelného zámku Draxmoore

 

Červen: sportovní den v KD, přírodovědný výlet do švábenického lesa

Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2016/2017

25.02.2016 - Eva Chourová

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon ) , že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Hoštice – Heroltice:

Seznam přijatých dle registračních čísel:

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

2016/5

2016/6

2016/7

2016/9

Seznam dětí, jejichž zákonní zástupci žádají odklad:

2016/8

Mgr. Eva Chourová, ředitelka školy

« starší články