Vzpomínání na padlé vojáky světových válek

29.04.2016 - Tomáš Havlíček

S týdenním předstihem před oficiálním datem státního svátku jsme spolu s představitelem obce, místostarostou panem Karlem Míkou, navštívili místní pomníky věnované padlým vojákům obou světových válek. Vysvětlili jsme žákům, co se v daných letech odehrálo a proč je třeba si připomínat tyto pro ně tak vzdálené a těžko srozumitelné události. U obou pomníků jsme položili věnce coby vzpomínku na hrdinství a obětavost vojáků českých i sovětských. Za krásného počasí jsme se také příjemně osvěžili čerstvým jarním vzduchem a ohřáli se na probouzejícím se sluníčku – květen nám už zhurta klepe na dveře !

 
000_0001.jpg 000_0002.jpg 000_0003.jpg 000_0009.jpg

Přednáška o první pomoci

10.04.2016 - Tomáš Havlíček

Každý zdravotník vám řekne, že včasné podání první pomoci může být pro záchranu života klíčové, a proto je třeba dětem už od útlého věku vštípit základní zásady, které mohou provést, než dorazí pomoc odborná. Řekli jsme si, že ideální bude, když dětem předá erudované informace povolaná osoba, a tak jsme na 7. dubna pozvali do školy Petra Doubravu, člena Zdravotnické záchranné služby JMK. Sympatický záchranář nejprve zopakoval s dětmi důležitá telefonní čísla a způsob, jak oznámit případnou krizovou událost. Pak dětem názorně ukázal masáž srdce, což je jeden z mála úkonů, jenž může provádět i laik. Děti si masáž mohly vyzkoušet na plyšovém medvědovi, který nejevil známky života :) Záhy pochopily, že navzdory jednoduchosti může správné a včasné masírování životně důležitého orgánu znamenat onen pověstný zásah anděla strážného. A právě takovou pomoc by naši žáci nyní měli být schopni zajistit, byť doufáme, že toho nebude často třeba.

 
dsc_0778.jpg dsc_0779.jpg dsc_0785.jpg dsc_0790.jpg dsc_0794.jpg dsc_0795.jpg

Návštěva místního kostela

6.04.2016 - Tomáš Havlíček

Ve středu 6. dubna nás místní pan farář Boguslaw pozval do kostela na setkání s bratry misionáři, kteří si připravili program pro děti. Oba působí jako faráři v Česku, přestože pochází – tak jako náš pan farář – z Polska. Bratři Karel a Řehoř byli velmi milí a zábavní, a dokonce svou bezprostředností strhli děti ke zpěvu a k africkému tanci. Bratr Karel dětem vtipně vyprávěl nejen o Bohu, ale i o svém dětství a o tom, jak se máme k sobě chovat. Na závěr dětem požehnal a učitelskému sboru popřál hodně trpělivosti. Ať už máme ke křesťanství jakýkoliv vztah, mnohé poučky a zásady jsou univerzální a bude nám všem ku prospěchu se jimi řídit.

 
000_0014.jpg 000_0015.jpg 000_0008.jpg 000_0016.jpg