Návštěva místního kostela

6.04.2016 - Tomáš Havlíček

Ve středu 6. dubna nás místní pan farář Boguslaw pozval do kostela na setkání s bratry misionáři, kteří si připravili program pro děti. Oba působí jako faráři v Česku, přestože pochází – tak jako náš pan farář – z Polska. Bratři Karel a Řehoř byli velmi milí a zábavní, a dokonce svou bezprostředností strhli děti ke zpěvu a k africkému tanci. Bratr Karel dětem vtipně vyprávěl nejen o Bohu, ale i o svém dětství a o tom, jak se máme k sobě chovat. Na závěr dětem požehnal a učitelskému sboru popřál hodně trpělivosti. Ať už máme ke křesťanství jakýkoliv vztah, mnohé poučky a zásady jsou univerzální a bude nám všem ku prospěchu se jimi řídit.

 
000_0014.jpg 000_0015.jpg 000_0008.jpg 000_0016.jpg