Vzpomínání na padlé vojáky světových válek

29.04.2016 - Tomáš Havlíček

S týdenním předstihem před oficiálním datem státního svátku jsme spolu s představitelem obce, místostarostou panem Karlem Míkou, navštívili místní pomníky věnované padlým vojákům obou světových válek. Vysvětlili jsme žákům, co se v daných letech odehrálo a proč je třeba si připomínat tyto pro ně tak vzdálené a těžko srozumitelné události. U obou pomníků jsme položili věnce coby vzpomínku na hrdinství a obětavost vojáků českých i sovětských. Za krásného počasí jsme se také příjemně osvěžili čerstvým jarním vzduchem a ohřáli se na probouzejícím se sluníčku – květen nám už zhurta klepe na dveře !

 
000_0001.jpg 000_0002.jpg 000_0003.jpg 000_0009.jpg