Pasování na čtenáře

4.03.2012 - Tomáš Havlíček

Na začátku školního roku přislíbili prvňáci paní starostce, že se budou pilně učit číst, aby mohli osvobodit princeznu Čítanku ze spárů zlého draka Knihožrouta. Ve stanovený den zavítali na naši školu král a královna ze Země pohádek a fantazie se svým moudrým rádcem a přivedli s sebou rytíře Rastislava Berku z Dubé, který byl připraven k pasování. Prvňáci předvedli své čtenářské umění a po souhlasu krále byli postupně opravdovým mečem a vzletným proslovem pana rytíře pasováni:

Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno, co je v nich psáno… Pasuji tě za čtenáře!

 
100_0364.jpg 100_0377.jpg 100_0383.jpg 100_0386.jpg 100_0392.jpg 100_0393.jpg 100_0397.jpg 100_0398.jpg
 

Prvňáci obdrželi z rukou zachráněné princezny Čítanky jako dar od královny pěknou knihu a průkazku do knihovny. Děkujeme panu králi a královně a zejména panu rytíři za slavnostní a důstojné pasování.

XII. školský ples

1.03.2012 - Tomáš Havlíček

Dovolujeme si uveřejnit několik málo fotografií z XII. školského plesu. Děkujeme všem za účast i pomoc s přípravou, jmenovitě bychom chtěli vyzdvihnout pány Otu Orla a jeho syna Otu Orla, Karla Míku, Martina Fialu a paní Vlčkovou. Rovněž děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly. Těšíme se na příští rok.

 
102_0325.JPG 102_0326.JPG 102_0328.JPG 102_0335.JPG 102_0337.JPG 102_0338.JPG 102_0341.JPG 102_0350.JPG 102_0353.JPG 102_0355.JPG