XII. školský ples

1.03.2012 - Tomáš Havlíček

Dovolujeme si uveřejnit několik málo fotografií z XII. školského plesu. Děkujeme všem za účast i pomoc s přípravou, jmenovitě bychom chtěli vyzdvihnout pány Otu Orla a jeho syna Otu Orla, Karla Míku, Martina Fialu a paní Vlčkovou. Rovněž děkujeme všem sponzorům za dary do tomboly. Těšíme se na příští rok.