Pasování na čtenáře

4.03.2012 - Tomáš Havlíček

Na začátku školního roku přislíbili prvňáci paní starostce, že se budou pilně učit číst, aby mohli osvobodit princeznu Čítanku ze spárů zlého draka Knihožrouta. Ve stanovený den zavítali na naši školu král a královna ze Země pohádek a fantazie se svým moudrým rádcem a přivedli s sebou rytíře Rastislava Berku z Dubé, který byl připraven k pasování. Prvňáci předvedli své čtenářské umění a po souhlasu krále byli postupně opravdovým mečem a vzletným proslovem pana rytíře pasováni:

Ve jménu pohádek, románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele měj v úctě slovo, ochraňuj knížky a statečně a čestně jako rytíř se bij za všechno, co je v nich psáno… Pasuji tě za čtenáře!

Prvňáci obdrželi z rukou zachráněné princezny Čítanky jako dar od královny pěknou knihu a průkazku do knihovny. Děkujeme panu králi a královně a zejména panu rytíři za slavnostní a důstojné pasování.