Beseda s hasiči

12.09.2011 - Eva Chourová

V pátek 9.9. nám členové místního SDH zábavnou, vtipnou a poutavou formou přiblížili práci hasičů. Dozvěděli jsme se, že nejen hasí požáry, ale pomáhají i při různých mimořádných událostech. Počas celé přednášky byla využita i naše nová interaktivní tabule a žáci tak měli možnost mít slova doprovázena obrazem i zvukem. Společně jsme prošli testy a zjistili jsme, že již mnoho vědomostí máme. Pokud by nějaký žáček měl zájem naučit se více, bude ve Sboru dobrovolných hasičů vítán. Přednáška byla skvělá a my se těšíme na další spolupráci.

EU peníze školám

11.09.2011 - Eva Chourová

EU peníze školám

ZŠ Hoštice-Heroltice zpracovala žádost o přidělení dotace z projektu EU peníze školám v rámci programu „ OPVK“ s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách. Dne 6. 4. 2011 jsme obdrželi informaci, že náš projekt Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21­.2629, úspěšně prošel procesním hodnocením, byl schválen Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU a v současnosti se připravuje právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 414 636,– Kč.Vzhledem k faktu, že výše dotace závisí přímo na počtu žáků, ukázalo se velmi taktické žádat o schválení projektu v okamžiku, kdy školu navštěvuje vyšší počet žáků. Zahájení projektu bylo proto stanoveno na 1. 6. 2011, doba trvání je 30 měsíců. Finanční prostředky budou zaslány ve dvou etapách a budou využity především ke zlepšení výuky na škole. Tím je myšleno, že peníze budou čerpány na vzdělávání pedagogických pracovníků, na tvorbu a následné používání nových metodických materiálů, na zkvalitnění výuky cizích jazyků a tím na individualizaci výuky formou dělených hodin a na vybavení školy moderními učebními pomůckami, jako je interaktivní tabule, nové PC sestavy ve třídách, vizualizér. Škola tak má nyní i více možností zajistit podmínky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným. Také pedagogové, kteří se zúčastní školení, mají tak možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Ve škole se horlivě pracuje, tvoří, vyměňují se zkušenosti s kolegy z jiných škol a vedení školy ví, že je příležitost posunout podmínky na škole zase výš.

Zahájení školního roku 2011/2012

5.09.2011 - Tomáš Havlíček

Školní rok 2011/2012 jsme zahájili výjimečně ve třídě v prvním patře školy. Chtěli jsme rodičům představit technické novinky, které mají obohatit naši výuku. V rámci projektu EU peníze školám jsme nakoupili interaktivní tabuli, pět zbrusu nových stolních počítačů a vizualizér. Interaktivní tabule má zapojit žáka více do učebního procesu, aktivizovat mozek komplexněji a stát se víceúčelovou názornou pomůckou. Větší počet PC by měl zkvalitnit výuku předmětu Práce na počítači vyučovaný v 5. ročníku. A nakonec vizualizér je projektové zařízení, v podstatě nástupce známých meotarů, které umožňuje zobrazit například knihu, časopis či jakoukoliv věc na interaktivní tabuli.

Ve třídě v přízemí jsme rozšířili počet počítačů na tři, aby žáci první a druhého ročníku mohli také využívat výkové programy pro ně určené. Dále byla v dolní třídě položena nová podlaha v zářivě žluté barvě, která v minulosti trochu ponurou místnost krásně prosvětlila, a zároveň byly v obou třídách vyměněny zářivky.

Po úvodním vstupu paní ředitelky vystoupila před rodiče a žáky rovněž paní starostka. Pozdravila všechny, popřála mnoho úspěchů a jménem krále a královny ze Země pohádek a fantazie požádala prvňáky o záchranu princezny Čítanky. Princezna byla unesena zlým drakem a rytíř, který se nabídl ji osvobodit, má podmínku – žáci prvního ročníku se mají naučit co nejlépe číst. Účelem je motivovat žáky k většímu zájmu o čtení, neboť čtenářská dovednost je zásadní pro další vzdělávání a vlastně celý život. V pololetí pak budou šikovní žáci (pevně věříme, že všichni) pasováni na čtenáře za účasti zachráněné princezny a rytíře osvoboditele.

Nové učební pomůcky, záchrana princezny, odpočaté děti a učitelé – máme se na co těšít.

Školní rok 2011/2012 právě začíná!