EU peníze školám

11.09.2011 - Eva Chourová

EU peníze školám

ZŠ Hoštice-Heroltice zpracovala žádost o přidělení dotace z projektu EU peníze školám v rámci programu „ OPVK“ s názvem Zlepšení podmínek pro vzdělání na základních školách. Dne 6. 4. 2011 jsme obdrželi informaci, že náš projekt Moderní škola, CZ.1.07/1.4.00/21­.2629, úspěšně prošel procesním hodnocením, byl schválen Vrchním ředitelem sekce operačních programů EU a v současnosti se připravuje právní akt Rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 414 636,– Kč.Vzhledem k faktu, že výše dotace závisí přímo na počtu žáků, ukázalo se velmi taktické žádat o schválení projektu v okamžiku, kdy školu navštěvuje vyšší počet žáků. Zahájení projektu bylo proto stanoveno na 1. 6. 2011, doba trvání je 30 měsíců. Finanční prostředky budou zaslány ve dvou etapách a budou využity především ke zlepšení výuky na škole. Tím je myšleno, že peníze budou čerpány na vzdělávání pedagogických pracovníků, na tvorbu a následné používání nových metodických materiálů, na zkvalitnění výuky cizích jazyků a tím na individualizaci výuky formou dělených hodin a na vybavení školy moderními učebními pomůckami, jako je interaktivní tabule, nové PC sestavy ve třídách, vizualizér. Škola tak má nyní i více možností zajistit podmínky žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným. Také pedagogové, kteří se zúčastní školení, mají tak možnost dalšího vzdělávání a osobního rozvoje. Ve škole se horlivě pracuje, tvoří, vyměňují se zkušenosti s kolegy z jiných škol a vedení školy ví, že je příležitost posunout podmínky na škole zase výš.