Přírodovědný výlet do Švábenic

27.09.2010 - Tomáš Havlíček

Ve čtvrtek 23. září, v den podzimní rovnodennosti a začátku astronomického podzimu, jsme vyrazili s naší školou na přírodovědný výlet do Švábenic. Cílem bylo poznávání přírody, sběr a třídění přírodnin a – proč to nepřiznat – užít si posledních pár slunných a teplých dní tohoto roku. Do nedaleké vsi jsme přijeli autobusem a ze zastávky se vypravili pěšky kolem místního kostela cestou za humny až k lesu. Na okraji zdejšího smíšeného porostu jsme si u myslivecké chaty vybudovali stanoviště. Žáci dostali možnost porozhlédnout se po okolí a poté museli společně odpovídat a řešit různé otázky týkající se přírody. Následovala individuální soutěž v hledání papírových motýlků a soutěž ve skupinách o nejpodařenější domeček z přírodnin. Jedna ze skupin pojala úkol dosti existenciálně, neboť výsledkem jejího snažení byl přístřešek, za nějž by se nemusel stydět ani Robinson Crusoe. Nezapomněli jsme ovšem ani na žaludek a vlastními silami si opekli chutný špekáček. Na úplný závěr, po návratu do vsi, jsme navštívili švábenickou cukrárnu. Věřte, že zpátky se nám vůbec nechtělo.

Zahájení školního roku 2010/2011

4.09.2010 - Tomáš Havlíček

Skončily prázdniny a spolu s nimi se chýlí ke konci i léto. Po vítaných dnech odpočinku se jak my učitelé, tak naši žáci vracíme opět k práci a povinnostem. Největší nápor čeká pochopitelně prvňáčky, pro které bude vše nové. Rádi bychom ujistili rodiče, že se na nás mohou obrátit v případě jakéhokoliv dotazu či problému, a to buď přímo na učitele prvního ročníku pana učitele Mgr. Zdeňka Pytelu, nebo na paní ředitelku Mgr. Evu Chourovou.

Školní rok 2010/2011 byl zahájen za účasti a povzbudivých slov pana starosty Jaroslava Strašáka. Noví prvňácci se mu i nám představili a předvedli, že ve školní lavici sedí oprávněně. Po té žáci obdrželi první instrukce týkající se výuky a školních povinností. Provoz školní družiny začíná 2. září a bude probíhat v době od 12:00 do 15:30 pod vedením pana vychovatele Bc. Tomáše Havlíčka. Tak jako v minulých letech nabídneme žákům možnost zapojit se do činnosti zájmových kroužků – organizujeme (od října) anglický jazyk pro I. a II. ročník, sportovní kroužek a nově kroužek přírodovědný. Žáci mohou dále navštěvovat náboženskou výchovu (vede paní Miluše Hladká ze Švábenic, hru na hudební nástroj (zajišťuje ZUŠ v Ivanovicích na Hané) a podle zájmu doučování ČJ.

Rádi bychom žákům popřáli mnoho úspěchů a radosti z poznávání a učení se nových věcí. Doufáme, že školní rok proběhne v pohodě a ke spokojenosti všech.