Přírodovědný výlet do Švábenic

27.09.2010 - Tomáš Havlíček

Ve čtvrtek 23. září, v den podzimní rovnodennosti a začátku astronomického podzimu, jsme vyrazili s naší školou na přírodovědný výlet do Švábenic. Cílem bylo poznávání přírody, sběr a třídění přírodnin a – proč to nepřiznat – užít si posledních pár slunných a teplých dní tohoto roku. Do nedaleké vsi jsme přijeli autobusem a ze zastávky se vypravili pěšky kolem místního kostela cestou za humny až k lesu. Na okraji zdejšího smíšeného porostu jsme si u myslivecké chaty vybudovali stanoviště. Žáci dostali možnost porozhlédnout se po okolí a poté museli společně odpovídat a řešit různé otázky týkající se přírody. Následovala individuální soutěž v hledání papírových motýlků a soutěž ve skupinách o nejpodařenější domeček z přírodnin. Jedna ze skupin pojala úkol dosti existenciálně, neboť výsledkem jejího snažení byl přístřešek, za nějž by se nemusel stydět ani Robinson Crusoe. Nezapomněli jsme ovšem ani na žaludek a vlastními silami si opekli chutný špekáček. Na úplný závěr, po návratu do vsi, jsme navštívili švábenickou cukrárnu. Věřte, že zpátky se nám vůbec nechtělo.