Zahájení školního roku 2010/2011

4.09.2010 - Tomáš Havlíček

Skončily prázdniny a spolu s nimi se chýlí ke konci i léto. Po vítaných dnech odpočinku se jak my učitelé, tak naši žáci vracíme opět k práci a povinnostem. Největší nápor čeká pochopitelně prvňáčky, pro které bude vše nové. Rádi bychom ujistili rodiče, že se na nás mohou obrátit v případě jakéhokoliv dotazu či problému, a to buď přímo na učitele prvního ročníku pana učitele Mgr. Zdeňka Pytelu, nebo na paní ředitelku Mgr. Evu Chourovou.

Školní rok 2010/2011 byl zahájen za účasti a povzbudivých slov pana starosty Jaroslava Strašáka. Noví prvňácci se mu i nám představili a předvedli, že ve školní lavici sedí oprávněně. Po té žáci obdrželi první instrukce týkající se výuky a školních povinností. Provoz školní družiny začíná 2. září a bude probíhat v době od 12:00 do 15:30 pod vedením pana vychovatele Bc. Tomáše Havlíčka. Tak jako v minulých letech nabídneme žákům možnost zapojit se do činnosti zájmových kroužků – organizujeme (od října) anglický jazyk pro I. a II. ročník, sportovní kroužek a nově kroužek přírodovědný. Žáci mohou dále navštěvovat náboženskou výchovu (vede paní Miluše Hladká ze Švábenic, hru na hudební nástroj (zajišťuje ZUŠ v Ivanovicích na Hané) a podle zájmu doučování ČJ.

Rádi bychom žákům popřáli mnoho úspěchů a radosti z poznávání a učení se nových věcí. Doufáme, že školní rok proběhne v pohodě a ke spokojenosti všech.