Pozvánka na školský ples

28.01.2010 - Tomáš Havlíček

Jubielní X. ročník školského plesu ZŠ a MŠ v Hošticích-Herolticích se uskuteční v sobotu 6. února 2010 v místním kulturním domě. Připravena je tombola a občerstvení, o zábavu se postarají hudební skupina Impuls a taneční skupina ze ZUŠ Ivanovice na Hané. Přijďte se pobavit i v této době mrazů a krize! :)

Pololetní vysvědčení

28.01.2010 - Tomáš Havlíček

První polovina školní roku je za námi, a tak nastal čas podat rodičům zprávu o tom, jak se jejich ratolestem ve škole daří. Tou zprávou je samozřejmě – pro někoho radostně očekávané, pro jiného mírně obávané – vysvědčení. Snažili jsme se ohodnotit žáky spravedlivě a podle zásluhy, tak jak jen to je pomocí 5-tistupňové klasifikace možné. Při hodnocení zohledňujeme různé vlivy včetně psychologického aspektu známky. Horší známka může někoho motivovat k větší snaze, a tedy k zlepšení prospěchu, u někoho jiného by však mohla vést k frustraci či vyvolat nechuť k danému předmětu. A naopak lepší známka může jednoho „nakopnout“, ale druhého dostat do letargie. Veřte, není to lehké rozhodování, nechceme nikomu ublížit, ovšem nelze dávat známky takříkajíc zadarmo.

Doufáme, že se na nás nebudou někteří zlobit, nesplnili-li jsme jejich očekávání. Na úspěších našich bývalých žáků však vidíme, že naše větší nároky a jejich vyšší úsilí přinesou v budoucnu zasloužené plody. A jsme také velmi rádi, že se se svými výsledky přišli za námi do školy pochlubit. A kdo vlastně? Podívejte se na poslední fotku.

Zápis do 1. ročníku

11.01.2010 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče, zápis do 1. ročníku pro školní rok 2010/2011 se uskuteční v úterý 9. února 2010 od 12.30 do 14.00 hodin. Prosíme, aby rodiče nezapomněli vzít s sebou rodný list dítěte. Už se moc těšíme na budoucí prvňáčky!

Návštěva Policie ČR v naší ZŠ

11.01.2010 - Tomáš Havlíček

Za svůj báječný výkon na vánoční besídce byli naši žáci následující den odměněni setkáním se zástupci Policie ČR. Policisté přijeli služebním vozem a ihned po příchodu do třídy si u dětí získali respekt a pozornost. Nejprve vysvětlili kdo jsou a jakou roli v naší společnosti zastupují. Poučili žáky o správném chování v silničním provozu a upozornili je na různá nebezpečí, která jim v dnešním světě hrozí. Největší úspěch měly ukázky základní výzbroje a výstroje, kterou si mohly děti i vyzkoušet. Závěr setkání byl určen dotazům, čehož se naši žáci rovněž nezdráhali využít. Domníváme se, že návštěva byla oboustranně prospěšná a příjemná. Děkujeme zástupcům Policie ČR za užitečné informace, podané zábavnou a poutavou formou.

Vánoční besídka v KD

7.01.2010 - Tomáš Havlíček

Ve čtvrtek 6. ledna proběhla odložená vánoční besídka základní a mateřské školy. Všichni žáci se moc snažili potěšit a pobavit diváky, jimiž byli především rodiče a další příbuzní či kamarádi. Úsilí dětí a nacvičujících bylo odměněno bouřlivým potleskem jako na rockovém koncertě. Rádi bychom poděkovali obecnímu úřadu za sladkou odměnu pro děti a rodičům za (mnohdy netušené) půjčení rekvizit. :)