Návštěva Policie ČR v naší ZŠ

11.01.2010 - Tomáš Havlíček

Za svůj báječný výkon na vánoční besídce byli naši žáci následující den odměněni setkáním se zástupci Policie ČR. Policisté přijeli služebním vozem a ihned po příchodu do třídy si u dětí získali respekt a pozornost. Nejprve vysvětlili kdo jsou a jakou roli v naší společnosti zastupují. Poučili žáky o správném chování v silničním provozu a upozornili je na různá nebezpečí, která jim v dnešním světě hrozí. Největší úspěch měly ukázky základní výzbroje a výstroje, kterou si mohly děti i vyzkoušet. Závěr setkání byl určen dotazům, čehož se naši žáci rovněž nezdráhali využít. Domníváme se, že návštěva byla oboustranně prospěšná a příjemná. Děkujeme zástupcům Policie ČR za užitečné informace, podané zábavnou a poutavou formou.

Nový komentář: