Rekonstrukce ZŠ a přesun výuky do prostor KD

24.05.2009 - Tomáš Havlíček

V úterý 26. května započne plánovaná rekonstrukce školy. Předmětem rekonstrukce bude vybudování nových sociálních zařízení, vybudování úklidové místnosti s teplou vodou, úprava školního dvorku a přebudování odpadové jímky. Všechny tyto zásahy jsou nezbytně nutné, protože současný stav už nevyhovuje hygienickým normám.

Úprava a „zkulturnění“ dvorku má, kromě nutnosti vyhovět hygienických požadavkům, i ryze praktický význam, neboť rozšíří naše školní zařízení o další využitelný prostor. Pokud to počasí dovolí, mohou zde žáci strávit velkou přestávku, hodinu výtvarné výchovy, případně ho využívat v době školní družiny.

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků jsme nuceni přesunout vyučování mimo budovu školy. Po domluvě s panem starostou byl zvolen jako náhradní místo pro vyučování Kulturní dům v Herolticích. Blízkost hřiště a přidružené venkovní prostory umožní užší kontakt žáků s přírodou, což není v letní období na škodu. Do KD se přestěhujeme hned od úterý 26. května a strávíme zde zbytek školního roku 2008/2009. Nový školní rok bychom měli zahájit už v opravené škole.

Doufáme, že rekonstrukce přispěje k tomu, že se učitelé i žáci budou ve škole cítit ještě lépe než dosud. Za možnost pracovat v odpovídajícím prostředí vděčíme především obecnímu úřadu, za což mu velice děkujeme. Věříme, že i v budoucnu se na jeho podporu můžeme spolehnout.

Návštěva z Českého rozhlasu Brno

6.05.2009 - Tomáš Havlíček

Ve středu 6. května nás navštívil Český rozhlas Brno, aby si nahrál zpěv a recitaci našich žáků. Měli jsme tak možnost zapojit se do projektu Moravská rodina, který si bere za cíl poučit posluchače o místopisu a zajímavostech z celkem 85 obcí Moravy. Každý všední den (od začátku tohoto roku do 26. června) jsou v rámci odpoledních pořadů vysílány vstupy z jednotlivých obcí. Na vysílání z Hoštic-Heroltic se můžeme těšit 19. června. Kromě vystoupení našich žáků a dětí mateřské školy možná zazní i hlasy některých místních občanů, pana kronikáře a pana starosty.

Všichni naši žáci se moc snažili a vůbec nikdo neměl trému. Díky nim neměla reprezentace naší školy chybu ! Šéfredaktor rádia, pan Jaromír Ostrý, který osobně prováděl nahrávání, děti pochválil a některým dokonce prorokoval hereckou kariéru… :)

Nezapomeňte si tedy 19. 6. naladit Český rozhlas Brno (FM 106,5) a poslechnout si nás !

Úspěch našeho žáka na přijímačkách

1.05.2009 - Tomáš Havlíček

Gratulujeme našemu žákovi, Petru Míkovi, k jeho úspěchu na přijímacích zkouškách do matematické třídy na ZŠ Nádražní 5 a do primy nižšího gymnázia ve Vyškově. V prvním případě se umístil na skvělém 3. místě, ve druhém na 14. (z 55 uchazečů). Podobných úspěchů docílili také loňští páťáci. Jsme rádi, že se našim žákům daří, a budeme se i nadále snažit, aby děti z Hoštic a Heroltic vždy obstály v konkurenci žáků z jiných škol.