Úspěch našeho žáka na přijímačkách

1.05.2009 - Tomáš Havlíček

Gratulujeme našemu žákovi, Petru Míkovi, k jeho úspěchu na přijímacích zkouškách do matematické třídy na ZŠ Nádražní 5 a do primy nižšího gymnázia ve Vyškově. V prvním případě se umístil na skvělém 3. místě, ve druhém na 14. (z 55 uchazečů). Podobných úspěchů docílili také loňští páťáci. Jsme rádi, že se našim žákům daří, a budeme se i nadále snažit, aby děti z Hoštic a Heroltic vždy obstály v konkurenci žáků z jiných škol.