Rekonstrukce ZŠ a přesun výuky do prostor KD

24.05.2009 - Tomáš Havlíček

V úterý 26. května započne plánovaná rekonstrukce školy. Předmětem rekonstrukce bude vybudování nových sociálních zařízení, vybudování úklidové místnosti s teplou vodou, úprava školního dvorku a přebudování odpadové jímky. Všechny tyto zásahy jsou nezbytně nutné, protože současný stav už nevyhovuje hygienickým normám.

Úprava a „zkulturnění“ dvorku má, kromě nutnosti vyhovět hygienických požadavkům, i ryze praktický význam, neboť rozšíří naše školní zařízení o další využitelný prostor. Pokud to počasí dovolí, mohou zde žáci strávit velkou přestávku, hodinu výtvarné výchovy, případně ho využívat v době školní družiny.

Z důvodu zajištění bezpečnosti žáků jsme nuceni přesunout vyučování mimo budovu školy. Po domluvě s panem starostou byl zvolen jako náhradní místo pro vyučování Kulturní dům v Herolticích. Blízkost hřiště a přidružené venkovní prostory umožní užší kontakt žáků s přírodou, což není v letní období na škodu. Do KD se přestěhujeme hned od úterý 26. května a strávíme zde zbytek školního roku 2008/2009. Nový školní rok bychom měli zahájit už v opravené škole.

Doufáme, že rekonstrukce přispěje k tomu, že se učitelé i žáci budou ve škole cítit ještě lépe než dosud. Za možnost pracovat v odpovídajícím prostředí vděčíme především obecnímu úřadu, za což mu velice děkujeme. Věříme, že i v budoucnu se na jeho podporu můžeme spolehnout.