Co je u nás ve škole nového…

2.09.2008 - Tomáš Havlíček

Nemyslete si, že učitelé celé prázdniny jen zahálí. Kromě toho, že dávají odpočinout svým nervům, rovněž také kutí, jak školu pro příští školní rok vylepšit! Letos došlo ke dvou velkým změnám v zařízení školy.

Za prvé jsme zakoupili plechové šatní skříňky. Každý žák bude mít svou skříňku, kam si bude moct ukládat oblečení, boty a tělocvik. Účelně a esteticky jsme tak vyřešili ne zcela vyhovující stav, kdy žáci měli každou věc na jiném místě. Druhou změnou je „rekonstrukce“ klubovny (část objektu družiny). Místnost byla vymalována a byla v ní položena nová podlaha. Také lavice a nástěnná výzdoba doznaly změn. Místnost má sloužit jako učebna angličtiny, hudební nauky a logopedie. V neposlední řadě bude samozřejmě dál využívána k různým činnostem dětmi, které odpoledne chodí do družiny. Doufáme, že se všem bude líbit. Zde je ovšem nutné poděkovat vedení obce a panu starostovi za poskytnuté finanční prostředky a podporu. Jsme jim velice vděční, že toho pro školu tolik dělají a jistě i nadále dělat budou.

skola-017.jpg skola-041.jpg skola-042.jpg

První školní den

2.09.2008 - Tomáš Havlíček

Tak je to opět tady! Prázdniny se rozplynuly ve slunečním oparu a na děti teď čeká víc povinností než radovánek. Co naplat, dva měsíce prázdnin se v červnu jeví delšími nežli v září.

Školní rok tedy začal, a je třeba dát se znovu do práce. To platí stejně pro pedagogy, jako pro děti. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale chodit do školy a snažit se vzdělávat je pro děti vlastně jejich prvním zaměstnáním. Nemají to snadné – jako to mnohdy nemáme snadné my ve svém zaměstnání – a proto buďme vůči nim tolerantní a trpěliví. Především u „nováčků“, čili prvňáků, je potřeba velké shovívavosti. Neznechuťme jim hned první rok, vždyť před sebou mají ještě tolik let! :)

Takže, milí prvňáčci i ostatní žáčci, ať se vám v novém školní roce jen a jen daří!