První školní den

2.09.2008 - Tomáš Havlíček

Tak je to opět tady! Prázdniny se rozplynuly ve slunečním oparu a na děti teď čeká víc povinností než radovánek. Co naplat, dva měsíce prázdnin se v červnu jeví delšími nežli v září.

Školní rok tedy začal, a je třeba dát se znovu do práce. To platí stejně pro pedagogy, jako pro děti. Možná to tak na první pohled nevypadá, ale chodit do školy a snažit se vzdělávat je pro děti vlastně jejich prvním zaměstnáním. Nemají to snadné – jako to mnohdy nemáme snadné my ve svém zaměstnání – a proto buďme vůči nim tolerantní a trpěliví. Především u „nováčků“, čili prvňáků, je potřeba velké shovívavosti. Neznechuťme jim hned první rok, vždyť před sebou mají ještě tolik let! :)

Takže, milí prvňáčci i ostatní žáčci, ať se vám v novém školní roce jen a jen daří!