Co je u nás ve škole nového…

2.09.2008 - Tomáš Havlíček

Nemyslete si, že učitelé celé prázdniny jen zahálí. Kromě toho, že dávají odpočinout svým nervům, rovněž také kutí, jak školu pro příští školní rok vylepšit! Letos došlo ke dvou velkým změnám v zařízení školy.

Za prvé jsme zakoupili plechové šatní skříňky. Každý žák bude mít svou skříňku, kam si bude moct ukládat oblečení, boty a tělocvik. Účelně a esteticky jsme tak vyřešili ne zcela vyhovující stav, kdy žáci měli každou věc na jiném místě. Druhou změnou je „rekonstrukce“ klubovny (část objektu družiny). Místnost byla vymalována a byla v ní položena nová podlaha. Také lavice a nástěnná výzdoba doznaly změn. Místnost má sloužit jako učebna angličtiny, hudební nauky a logopedie. V neposlední řadě bude samozřejmě dál využívána k různým činnostem dětmi, které odpoledne chodí do družiny. Doufáme, že se všem bude líbit. Zde je ovšem nutné poděkovat vedení obce a panu starostovi za poskytnuté finanční prostředky a podporu. Jsme jim velice vděční, že toho pro školu tolik dělají a jistě i nadále dělat budou.

skola-017.jpg skola-041.jpg skola-042.jpg