Rozlučka se školou

26.06.2008 - Tomáš Havlíček

Poslední školní týden se, ať chceme – či ne, už odehrává v duchu prázdnin. Známky jsou uzavřené, učivo probrané, učebnice připravené k odevzdání. Nemůžeme ovšem žáky nechat jen tak, je potřeba je vhodně zaměstnat a zabavit. Tak nejprve povinnosti: musí odevzdat učebnice, rozdat si výkresy, sbalit školní pomůcky atd. Společně pak uklízíme třídu, povídáme si o různých věcech, na které není během roku čas, o tom, co budeme dělat o prázdninách apod.

Ve středu jsme byli pozváni do zemědělského muzea místního ZD (viz foto) a pak už přišla na řadu slíbená zábava – rozlučka se školou. Páťáci se pochopitelně loučili dvojnásobně, totiž „navždy“. Děti (a asi i rodiče) se na akci dobře připravily. Z vlastních zdrojů si zajistily bohaté občerstvení, což v důsledku nepotěšilo naše paní kuchařky. :) Pouštěla se hudba a video z vánoční besídky, hráli soutěže a hry, aby se mohli všichni dosyta vyřádit. Pokaždé když něco končí, tak něco jiného začíná. A není tomu jinak ani v tomto případě…

Zaměstnanci ZŠ Hoštice-Heroltice přejí všem dětem i rodičům hezké prázdniny a vydařenou dovolenou… a v září na shledanou!

Malování před školou

4.06.2008 - Tomáš Havlíček

Naši žáci dobře ví, že křídou se dá nejenom psát na tabuli, ale i kreslit…třeba po chodníku před školou! Nemohli jsme jim tuto radost – jež se uskutečňuje pravidleně okolo svátku Dne dětí – odepřít ani letos. Děti měly možnost vyřádit se dosyta s křídami všech možných barev a podle toho pak také vypadaly. :) Jen je škoda, že jejich pestrobarevné výplody za dva dny smyly prudké deště.

Sběr papíru

3.06.2008 - Tomáš Havlíček

V pondělí 2. června proběhl sběr papíru, organizovaný naší ZŠ. Dovezený kontejner se povedlo zaplnit téměř po okraj. Děkujeme všem, kteří si pro nás papír odložili, rovněž i těm, kteří nám zapůjčili vozíky. Bez toho by celá akce byla nemyslitelná. Naši žáci se ve velkém vedru pilně činili – však je také výtěžek sběru určen pro jejich potřeby. Nezbývá než popřát práci čest!