Sběr papíru

3.06.2008 - Tomáš Havlíček

V pondělí 2. června proběhl sběr papíru, organizovaný naší ZŠ. Dovezený kontejner se povedlo zaplnit téměř po okraj. Děkujeme všem, kteří si pro nás papír odložili, rovněž i těm, kteří nám zapůjčili vozíky. Bez toho by celá akce byla nemyslitelná. Naši žáci se ve velkém vedru pilně činili – však je také výtěžek sběru určen pro jejich potřeby. Nezbývá než popřát práci čest!