Rozlučka se školou

26.06.2008 - Tomáš Havlíček

Poslední školní týden se, ať chceme – či ne, už odehrává v duchu prázdnin. Známky jsou uzavřené, učivo probrané, učebnice připravené k odevzdání. Nemůžeme ovšem žáky nechat jen tak, je potřeba je vhodně zaměstnat a zabavit. Tak nejprve povinnosti: musí odevzdat učebnice, rozdat si výkresy, sbalit školní pomůcky atd. Společně pak uklízíme třídu, povídáme si o různých věcech, na které není během roku čas, o tom, co budeme dělat o prázdninách apod.

Ve středu jsme byli pozváni do zemědělského muzea místního ZD (viz foto) a pak už přišla na řadu slíbená zábava – rozlučka se školou. Páťáci se pochopitelně loučili dvojnásobně, totiž „navždy“. Děti (a asi i rodiče) se na akci dobře připravily. Z vlastních zdrojů si zajistily bohaté občerstvení, což v důsledku nepotěšilo naše paní kuchařky. :) Pouštěla se hudba a video z vánoční besídky, hráli soutěže a hry, aby se mohli všichni dosyta vyřádit. Pokaždé když něco končí, tak něco jiného začíná. A není tomu jinak ani v tomto případě…

Zaměstnanci ZŠ Hoštice-Heroltice přejí všem dětem i rodičům hezké prázdniny a vydařenou dovolenou… a v září na shledanou!