Rozdávání vysvědčení a zahájení prázdnin

1.07.2015 - Tomáš Havlíček

Poslední červnový den je zřejmě nejhezčím dnem pro většinu dětí a učitelů :) Hned po rozdání vysvědčení nám začínají zasloužené dny odpočinku. Jako si zemědělci po žních prohlíží sýpky a váží výnosy, tak i my jsme zhodnotili výsledky naší společné práce. Veselými písničkami nás po 8. hodině ranní přivábila paní starostka s paní účetní na obecní úřad, kde ve slavnostní, byť už prázdninově uvolněné atmosféře proběhl závěrečný školní akt. Věříme, že nakonec byly všechny děti spokojeny a léto si bez pachuti nezdaru náramně užijí. Na šťastnou shledanou se těší učitelský sbor ZŠ Hoštice-Heroltice ! Prázdninám: Hurá! Hurá ! Hurá !

 
sam_8314.jpg sam_8315.jpg sam_8316.jpg sam_8331.jpg sam_8337.jpg sam_8347.jpg sam_8364.jpg sam_8373.jpg sam_8385.jpg sam_8388.jpg sam_8392.jpg sam_8393.jpg

Výlet do Švábenic

1.07.2015 - Tomáš Havlíček

Kvůli nepřízni počasí jsme letošní výlet do Švábenic nechali až na předposlední školní den a vyplatilo se ! V lese sice bylo ještě trochu mokro, ale jinak nás sluníčko hřálo do zad. Na stanovišti u myslivecké chaty jsme děti rozdělili do tří skupin a zahájili „táborovou“ hru. Během ní se děti dosyta proběhly, procvičily vlastivědné a přírodovědné znalosti a uplatnily i vlastní fantazii při stavbě lesního obydlí. Hlad jsme pak zahnali opečenými špekáčky a s nabranou energií se vypravili na dlouhou zpáteční cestu ukončenou sladkým pohoštěním ve skvěle zásobené švábenické cukrárně. Poslední společnou akci jsme si náležitě užili a strávili ji báječně prázdninově.

 
sam_8247.jpg sam_8249.jpg sam_8250.jpg sam_8252.jpg sam_8254.jpg sam_8255.jpg sam_8258.jpg sam_8259.jpg sam_8262.jpg sam_8264.jpg sam_8284.jpg sam_8285.jpg sam_8287.jpg sam_8288.jpg sam_8291.jpg sam_8293.jpg