Rozdávání vysvědčení a zahájení prázdnin

1.07.2015 - Tomáš Havlíček

Poslední červnový den je zřejmě nejhezčím dnem pro většinu dětí a učitelů :) Hned po rozdání vysvědčení nám začínají zasloužené dny odpočinku. Jako si zemědělci po žních prohlíží sýpky a váží výnosy, tak i my jsme zhodnotili výsledky naší společné práce. Veselými písničkami nás po 8. hodině ranní přivábila paní starostka s paní účetní na obecní úřad, kde ve slavnostní, byť už prázdninově uvolněné atmosféře proběhl závěrečný školní akt. Věříme, že nakonec byly všechny děti spokojeny a léto si bez pachuti nezdaru náramně užijí. Na šťastnou shledanou se těší učitelský sbor ZŠ Hoštice-Heroltice ! Prázdninám: Hurá! Hurá ! Hurá !

 
sam_8314.jpg sam_8315.jpg sam_8316.jpg sam_8331.jpg sam_8337.jpg sam_8347.jpg sam_8364.jpg sam_8373.jpg sam_8385.jpg sam_8388.jpg sam_8392.jpg sam_8393.jpg