Seznam přijatých dětí - dodatek

1.07.2014 - Tomáš Havlíček

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Hoštice – Heroltice pro školní rok 2014/2015. Přijati byli žáci s těmito registračními čís­ly:

 

do 1. ročníku – 2014/5

 

do 3. ročníku – 2014/9.

 

Seznam už dříve přijatých žáků pro školní rok 2014/2015 najdete zde: http://www.zs­.hostice-heroltice.cz/…ja­tych-deti/

Vysvědčení a “slavnostní zahájení” prázdnin

1.07.2014 - Tomáš Havlíček

Další školní rok je za námi a před námi jsou prázdniny a dovolená. A léto a slunce a moře a les a vůně špekáčků a procházky pod hvězdnou oblohou a čtení na dece v trávě a…každý nechť si doplní dle libosti a možností. Vysvědčení bylo rozdáno a my doufáme, že všem udělalo aspoň malou radost. Smutný nevypadal nikdo, ale jestli v hloubi duše byl, měl by zahloubat i ve své mysli, zdali udělal dost pro to, aby mohl dnes spokojený a štastný být. Prázdniny ale mají všechny děti – nejen ty se samými jedničkami ! Takže si jich všichni dosyta užívejte !!!

 
sam_7442.jpg sam_7443.jpg sam_7445.jpg sam_7448.jpg sam_7451.jpg sam_7452.jpg sam_7458.jpg sam_7459.jpg sam_7461.jpg sam_7463.jpg sam_7471.jpg sam_7474.jpg sam_7491.jpg sam_7494.jpg sam_7498.jpg sam_7500.jpg sam_7505.jpg sam_7512.jpg sam_7519.jpg sam_7523.jpg sam_7526.jpg sam_7527.jpg dort.jpg sam_7531.jpg