Seznam přijatých dětí - dodatek

1.07.2014 - Tomáš Havlíček

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v Základní škole Hoštice – Heroltice pro školní rok 2014/2015. Přijati byli žáci s těmito registračními čís­ly:

 

do 1. ročníku – 2014/5

 

do 3. ročníku – 2014/9.

 

Seznam už dříve přijatých žáků pro školní rok 2014/2015 najdete zde: http://www.zs­.hostice-heroltice.cz/…ja­tych-deti/