Zápis nových prvňáků proběhl úspěšně

17.02.2008 - Tomáš Havlíček

Ve čtvrtek 14. února proběhl na ZŠ zápis nových prvňáků. Děti naší školy přišly do školy v maskách a připravily pro své budoucí spolužáky náležité přivítání. Každý malý adept musel nejprve projít „překážkovou dráhou“, aby nás přesvědčil o své kvalifikaci. Budoucí prvňáci se museli představit, přednést básničku a napočítat do pěti, ale také obstát v lovení rybek, trefování se lvovi do tlamy aj. dětských hrách. Samozřejmě, že důležitéjší byly první tři disciplíny, v těch zábavných šlo o interakci a seznámení se s našimi žáky (ti je přijali velice dobře). Na celý průběh dohlíželi rodiče zapisovaných dětí, přítomný byl i zástupce obce.

Milí noví prvňáci, v září na shledanou… Už se na vás těšíme!

VIII. ročník školského plesu

15.02.2008 - Tomáš Havlíček

V sobotu 9. února zdárně proběhl VIII. ročník školského plesu. Organizace ani samotný průběh akce nebyly nijak narušeny. Bar i taneční parket se od počátku těšily velkému zájmu. Tradičně nechyběly ukázky společenských tanců a tombola. Kapela vyhrávala pěkně zvesela a taneční páry i celé skupinky ji nechtěly nechat zahálet ani chvilku. Plesování se nakonec protáhlo až do pozdních ranních hodin, což už unavený reportér nebyl schopen zachytit. Vemte proto za vděk aspoň touto neúplnou fotodokumentací.

Pozvánka na dětský karneval

15.02.2008 - Tomáš Havlíček

Milé děti a rodiče, přijďte se 1. března ve 14 hodin pobavit na maškarní ples do Kulturního domu v Herolticích. Dětský karneval v obvyklém předvelikonočním čase pořádá kulturní komise obce. Vstupné je dobrovolné, pro všechny je připraven zábavný program, soutěže a dokonce tombola! Rovněž občerstvení je zajištěno. Takže neváhejte, oprašte masky a vyražte do kulturního domu zčeřit karnevalový rej!