Zápis nových prvňáků proběhl úspěšně

17.02.2008 - Tomáš Havlíček

Ve čtvrtek 14. února proběhl na ZŠ zápis nových prvňáků. Děti naší školy přišly do školy v maskách a připravily pro své budoucí spolužáky náležité přivítání. Každý malý adept musel nejprve projít „překážkovou dráhou“, aby nás přesvědčil o své kvalifikaci. Budoucí prvňáci se museli představit, přednést básničku a napočítat do pěti, ale také obstát v lovení rybek, trefování se lvovi do tlamy aj. dětských hrách. Samozřejmě, že důležitéjší byly první tři disciplíny, v těch zábavných šlo o interakci a seznámení se s našimi žáky (ti je přijali velice dobře). Na celý průběh dohlíželi rodiče zapisovaných dětí, přítomný byl i zástupce obce.

Milí noví prvňáci, v září na shledanou… Už se na vás těšíme!