Den Země

4.05.2013 - Tomáš Havlíček

Na počest (Dne) Země naši žáci vyrazili na každoroční úklid vesnice. Rozdělili jsme se na dvě skupiny a obešli celou ves a její blízké okolí. Po cestě všichni poctivě sbírali odpadky a třídili je dle druhu (papír, plast, sklo a ostatní). A že bylo co sbírat! Nejvíce odpadků bylo podél staré silnice na Ivanovice. Některé děti byly zděšeny, co všechno jsou (asi nejen) občané Hoštic a Heroltic schopni vyhodit do přírody. Bohužel kapacita sběrných pytlů nám nedovolila odnést veškerý nepořádek, i když o to někteří velmi usilovali. Z fotografií je poznat, že to opravdu nebylo možné. Za vynaloženou námahu si děti zasloužily sladkou odměnu. Uf!