Zápis do 1.ročníku pro školní rok 2016/2017

25.02.2016 - Eva Chourová

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2016/2017

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon ) , že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Hoštice – Heroltice:

Seznam přijatých dle registračních čísel:

2016/1

2016/2

2016/3

2016/4

2016/5

2016/6

2016/7

2016/9

Seznam dětí, jejichž zákonní zástupci žádají odklad:

2016/8

Mgr. Eva Chourová, ředitelka školy