Zápis do 1.ročníku 2015/2016

23.02.2015 - Eva Chourová

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2015/2016

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon ) , že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Hoštice – Heroltice:

Seznam přijatých dle registračních čísel:

2015/1

2015/2

2015/6

2015/7

Seznam dětí, jejichž zákonní zástupci žádají odklad:

2015/3

2015/4

2015/5

Mgr. Eva Chourová, ředitelka školy

Zápis do 1.ročníku

2.02.2015 - Eva Chourová

clipboard01.jpg