Seznam přijatých dětí

8.02.2014 - Eva Chourová

Seznam přijatých dětí k základnímu vzdělávání do 1. ročníku pro školní rok 2014/2015

Ředitelka školy rozhodla v souladu s § 46, § 165 odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání ( školský zákon ) , že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Hoštice – Heroltice:

Seznam přijatých dle registračních čísel:

2014/3

2014/4

2014/6

2014/7

2014/8

Seznam dětí, jejichž zákonní zástupci žádají odklad:

2014/1

2014/2

2014/5

Mgr. Eva Chourová, ředitelka školy

Pozvánka k zápisu do prvního ročníku

3.02.2014 - Tomáš Havlíček

zapis.jpg