Vysvědčení

29.06.2013 - Tomáš Havlíček

Konec školního roku 2012/2013 je tady! Žáci převzali vysvědčení a rozprchli se užívat vytouženého volna. Přejeme dětem pohodové prázdniny a nám všem pěkné léto. Děkujeme za pomoc a spolupráci Obecnímu úřadu v Hošticích-Herolticích, zvláště paní starostce Nadě Suchomelové, která školu všemožně podporuje.

 
107_0131.jpg 107_0133.jpg 107_0137.jpg 107_0150.jpg 107_0152.jpg 107_0153.jpg 107_0160.jpg 107_0165.jpg 107_0168.jpg 107_0175.jpg 107_0177.jpg 107_0178.jpg 107_0182.jpg 107_0185.jpg 107_0188.jpg 107_0189.jpg

Dny otevřených dveří

28.06.2013 - Tomáš Havlíček

Budova Základní školy v Hošticích-Herolticích patří mezi nejstarší stavby v obci. Její silné zdi pamatují více než kdokoliv z nás. Školou za 120 let existence prošly celé zástupy pokolení. Malá část z nich mohla přijít předposlední červnový víkend na Dny otevřených dveří, posadit se opět do lavic a zavzpomínat na svá školní léta. Po oba dny přicházely skupinky starých i mladých. Dílem rozjímali nad fotografiemi, dílem se obdivovali současnému modernímu vybavení. Snad všichni se shodli, že technickou úrovní a bohatou historii může zdejší malotřídka směle konkurovat velkým školám z města. Moc děkujeme za návštěvu, slova uznání a pěkné vzpomínky. Škola nemá být jen líhní učenosti, ale především místem, kde se lidé mohou setkávat a vzájemně obohacovat. A měli by tak činit i po posledním rozdaném vysvědčení.

 
sam_6201.jpg sam_6222.jpg sam_6233.jpg sam_6238.jpg sam_6239.jpg sam_6246.jpg sam_6254.jpg dsc_0341.jpg sam_6260.jpg dsc_0323.jpg sam_6275.jpg sam_6282.jpg sam_6286.jpg sam_6287.jpg sam_6289.jpg dsc_0349.jpg sam_6296.jpg sam_6298.jpg sam_6305.jpg sam_6317.jpg sam_6319.jpg sam_6326.jpg dsc_0354.jpg sam_6330.jpg sam_6332.jpg sam_6335.jpg sam_6338.jpg dsc_0357.jpg

Rozloučení s páťáky

28.06.2013 - Tomáš Havlíček

Konec školního roku vždy přináší jedno smutné loučení. Po prázdninách se znovu sejdeme se všemi krom páťáků. Velmi nás těší žadonění našich žáků, abychom si je v Hošticích ještě nechali. Bohužel, malotřídka je jen pro první stupeň základní školy, a tak jim nezbývá, než zabalit uzlíček a vyrazit do světa. Doufáme, že jsme se jim aspoň trochu otiskli do duší a budou na nás rádi vzpomínat. A aby vzpomínky byly radostné, rozloučili jsme se jako obvykle v kulturní domě.

 
107_0051.jpg 107_0054.jpg b-1.jpg b-2.jpg 107_0059.jpg 107_0064.jpg 107_0065.jpg 107_0067.jpg 107_0077.jpg 107_0083.jpg 107_0088.jpg 107_0108.jpg

Sportovní den hřišti

27.06.2013 - Tomáš Havlíček

Na poslední školní středu jsme se chystali na tradiční výlet do Švábenic, ale počasí se proti nám spiklo, takže jsme zvolili bezpečnější variantu a vyrazili na fotbalové hřiště. Hlavním programem byla soutěžní hra, v níž naši žáci rozděleni do osmi družstev hledali papírky s písmeny a slovy a řešili hádanky. Nejúspěšnější družstva byla po zásluze oceněna a pak si všichni opekli špekáček a chleba. Dopoledne jsme završili návštěvou místního obchodu, kde jsme paním prodavačkám obstojně zvedli denní tržbu.

 
107_0003.jpg 107_0007.jpg 107_0010.jpg 107_0017.jpg 107_0019.jpg 107_0025.jpg 107_0027.jpg 107_0032.jpg 107_0035.jpg 107_0036.jpg 107_0037.jpg 107_0043.jpg

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

18.06.2013 - Eva Chourová

1202.jpg

Dny otevřených dveří

10.06.2013 - Tomáš Havlíček

Vážení občané Hoštic-Heroltic, bývalí žáci a přátelé místní školy, dovolujeme si vás pozvat na Dny otevřených dveří Základní školy v Hošticích-Herolticích, které proběhnou při příležitosti oslav 120. výročí založení této vzdělávací instituce. Můžete nás navštívit v sobotu 22. června od 14.00 do 18.00 nebo v neděli 23. června od 10.00 do 13.00. Připraveny budou obrazové materiály, videoprezenace a samozřejmě prohlídka školy a družiny. Zaměstnanci ZŠ se těší na vaši návštěvu !

 
07062013188.jpg