Vysvědčení

29.06.2013 - Tomáš Havlíček

Konec školního roku 2012/2013 je tady! Žáci převzali vysvědčení a rozprchli se užívat vytouženého volna. Přejeme dětem pohodové prázdniny a nám všem pěkné léto. Děkujeme za pomoc a spolupráci Obecnímu úřadu v Hošticích-Herolticích, zvláště paní starostce Nadě Suchomelové, která školu všemožně podporuje.

Dny otevřených dveří

28.06.2013 - Tomáš Havlíček

Budova Základní školy v Hošticích-Herolticích patří mezi nejstarší stavby v obci. Její silné zdi pamatují více než kdokoliv z nás. Školou za 120 let existence prošly celé zástupy pokolení. Malá část z nich mohla přijít předposlední červnový víkend na Dny otevřených dveří, posadit se opět do lavic a zavzpomínat na svá školní léta. Po oba dny přicházely skupinky starých i mladých. Dílem rozjímali nad fotografiemi, dílem se obdivovali současnému modernímu vybavení. Snad všichni se shodli, že technickou úrovní a bohatou historii může zdejší malotřídka směle konkurovat velkým školám z města. Moc děkujeme za návštěvu, slova uznání a pěkné vzpomínky. Škola nemá být jen líhní učenosti, ale především místem, kde se lidé mohou setkávat a vzájemně obohacovat. A měli by tak činit i po posledním rozdaném vysvědčení.

Rozloučení s páťáky

28.06.2013 - Tomáš Havlíček

Konec školního roku vždy přináší jedno smutné loučení. Po prázdninách se znovu sejdeme se všemi krom páťáků. Velmi nás těší žadonění našich žáků, abychom si je v Hošticích ještě nechali. Bohužel, malotřídka je jen pro první stupeň základní školy, a tak jim nezbývá, než zabalit uzlíček a vyrazit do světa. Doufáme, že jsme se jim aspoň trochu otiskli do duší a budou na nás rádi vzpomínat. A aby vzpomínky byly radostné, rozloučili jsme se jako obvykle v kulturní domě.

Sportovní den na hřišti

27.06.2013 - Tomáš Havlíček

Na poslední školní středu jsme se chystali na tradiční výlet do Švábenic, ale počasí se proti nám spiklo, takže jsme zvolili bezpečnější variantu a vyrazili na fotbalové hřiště. Hlavním programem byla soutěžní hra, v níž naši žáci rozděleni do osmi družstev hledali papírky s písmeny a slovy a řešili hádanky. Nejúspěšnější družstva byla po zásluze oceněna a pak si všichni opekli špekáček a chleba. Dopoledne jsme završili návštěvou místního obchodu, kde jsme paním prodavačkám obstojně zvedli denní tržbu.

120. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY

18.06.2013 - Eva Chourová

1202.jpg

Dny otevřených dveří

10.06.2013 - Tomáš Havlíček

Vážení občané Hoštic-Heroltic, bývalí žáci a přátelé místní školy, dovolujeme si vás pozvat na Dny otevřených dveří Základní školy v Hošticích-Herolticích, které proběhnou při příležitosti oslav 120. výročí založení této vzdělávací instituce. Můžete nás navštívit v sobotu 22. června od 14.00 do 18.00 nebo v neděli 23. června od 10.00 do 13.00. Připraveny budou obrazové materiály, videoprezenace a samozřejmě prohlídka školy a družiny. Zaměstnanci ZŠ se těší na vaši návštěvu !

 
07062013188.jpg