Výtvarná dílnička

15.10.2012 - Tomáš Havlíček

Od října se ve škole rozběhl rukodělně zaměřený kroužek Výtvarná dílnička. S nápadem přišla a vedení se ujala paní Aneta Krulichová z Ivanovic na Hané, která má u nás syna Dominika. Kroužek probíhá v pondělí od 13–15 hodin v budově školy a je o něj velký zájem. Paní Krulichová se věnuje neotřelým technikám, díky nimž i výtvarně méně nadané děti dokáží vytvořit originální a esteticky hodnotný výrobek. Ostatně posuďte sami na fotografiích. Kromě výtvarné dílničky od října běží také kroužek sportovní a anglický jazyk pro pro 1. a 2. ročník (oba ve čtvrtek). Všechny naše kroužky jsou zdarma.