Zahájení školního roku 2012/2013

10.09.2012 - Tomáš Havlíček

Nový školní rok byl zahájen tentokrát až 3. září. První školní den spolu s rodiči i prarodiči prožilo 6 prvňáků. Celkově v tomto roce bude školu navštěvovat 25 dětí. Paní ředitelka a paní starostka pronesly k zúčastněným zahajovací řeč, ve které kromě organizačních záležitostí informovaly o opětovném únosu princezny Čítanky. Poté se žáků ujmuli třídní učitelé, aby žákům předali nové učebnice. První den jsme děti dlouho netrápili.

Pedagogický sbor zůstává nezměněn: třídní učitele Mgr. Evu Chourovou a Mgr. Zděnka Pytelu doplňuje vychovatel a učitel Tomáš Havlíček. Provoz školy má na starost školnice paní Ilona Jenáčková. Všichni přejeme dětem i rodičům úspěšný rok a mnoho zdaru v jejich úsilí.

Naši prvňáci: Martin Boháček, Tereza Dvořáková, Tereza Janečková, Tomáš Mrnuštík, Natálie Zajíčková, Ondřej Zajíček.