Vysvědčení a hurá prázdniny!

1.07.2012 - Tomáš Havlíček

Poslední školní den proběhl ve slavnostním duchu v obřadní místnosti Obecního úřadu Hoštice-Heroltice. Za doprovodu veselé písně Já už jdu (už mám všechno hotový) jsme svorně napochodovali na úřad a obsadili všechny dostupné židle. Paní starostka nás mile přivítala a popřála dětem pěkné prázdniny. Poděkovala jim za výsledky ve škole a učitelům za jejich psychicky náročnou práci. Pak už se jen rozdávalo. Nejprve samozřejmě vysvědčení. Páťáci navíc obdrželi knížku od OÚ a od nás DVD s veškerými fotkami pořízenými během jejich pětileté docházky. Všichni zúčastnění, děti i dospělí, jsme si vzájemně na krk pověsili perníkovou medaili, kterou pro každého upekla a nazdobila paní Korečková. Velká jednička na líci medaile symbolicky oceňuje úsilí nás všech: snahu dětí něco se naučit, učitelů něco předat a obecního úřadu se o školu starat. Zvláštního ocenění v podobě pochvaly starostky obce se dostalo našemu žákovi Vojtěchu Kubíčkovi za příkladné chování při nedávném požáru. Nebýt jeho včasného upozornění, tak by jistě došlo k větším hmotným škodám a možná i ohrožení života. Když bylo vše řečeno a rozdáno, shromáždili jsme se před OÚ, vyfotili se a halasně provolali 3× hurá prázdninám.

 
100_0851.jpg 100_0855.jpg 100_0856.jpg 100_0860.jpg 100_0865.jpg 100_0871.jpg 100_0879.jpg 100_0892.jpg 100_0903.jpg 100_0906.jpg 100_0908.jpg 100_0912.jpg 100_0919.jpg 100_0921.jpg 100_0923.jpg

Rozlučka s páťáky

1.07.2012 - Tomáš Havlíček

Další oblíbenou akcí konce školního roku je rozlučka s žáky 5. ročníku. Obecní úřad nám opět dal k dispozici kulturní dům. Děti se na oslavu dobře zásobily a páťáci si připravili krátký program s hudebním a dramatickým vystoupením. Rozlučka pokračovala spontánní taneční zábavou, venku za kulturákem pan učitel Pytela organizoval míčové hry. Tak jako loni za námi zavítala paní starostka s paní účetní z OÚ. Děti se poslední den před vysvědčením pořádně vydováděly, ale na páťácích bylo vidět, že je jim trohu smutno. Holt taková už rozloučení bývají.

 
100_0813.jpg 100_0821.jpg 100_0824.jpg 100_0825.jpg 100_0830.jpg 100_0840.jpg 100_0846.jpg 100_0847.jpg

Výlet do Švábenic

1.07.2012 - Tomáš Havlíček

Stalo se u nás dobrým zvykem, že vždy koncem roku vyrážíme na pochoďák švábenickým lesem. Tentokrát jsme pro děti připravili vědomostní kvíz – poschovávali jsme v lese poblíž myslivecké chaty 2×20 otázek (jednu sadu pro 1. a 2. ročník a druhou pro starší ročníky), které musely najít a správně zodpovědět. Předtím si děti zahrály na lovce motýlů, což je jejich oblíbená hra, a opekly obligátní špekáčky. Nálada byla výborná a ještě ji vylepšila návštěva švábenické cukrárny.

 
100_0734.jpg 100_0739.jpg 100_0741.jpg 100_0763.jpg 100_0768.jpg 100_0790.jpg 100_0791.jpg 100_0797.jpg