Vysvědčení 2011

12.07.2011 - Tomáš Havlíček

Poslední všední červnový den je symbolicky spjatý s rozdáváním vysvědčení. Díky ochotnému přístupu obecního úřadu máme už poněkolikáté možnost tento významný akt uskutečnit ve slavnostním duchu, a to v zasedací místnosti OÚ a za přítomnosti paní starostky. Ráno jsme se shromáždili před školou, a když se v 8h z ampliónů obecního rozhlasu ozvala hudba, která byla smluveným znamením, vydali jsme se na pochod směr OÚ. Tam už na děti čekala paní starostka, aby jim poděkovala za všechnu píli a popřála pěkné, pohodové prázdniny. Poté se slova ujala paní ředitelka a pan učitel a každému žákovi předali tolik očekávané vysvědčení. Všichni školáci dostali kolem krku perníkovou medaili, které upekla paní Korečková (děkujeme!), páťáci navíc DVD s fotografiemi ze všech školních akcí. Sbohem, naši žáci, a za dva měsíce nashledanou!

Rozloučení s páťáky

12.07.2011 - Tomáš Havlíček

Nikdo z nás nemá rád loučení, ale musíme se s tím smířit. V učitelské praxi je běžné, že děti odchází a přichází. Naši malotřídku každoročně opouští žáci pátého ročníku, kteří většinou přechází na základní školy ve Vyškově. Stalo se tradicí, že na jejich počest je v den před vysvědčením upořádána rozlučková party v kulturním domě. Akci si připravují samy děti, samy si rovněž zajišťují občerstvení. Letošní páťáci pojaly rozlučku velkolepě, neboť ve volném čase bez naší pomoci nacvičili pěvecké a taneční vystoupení v duchu TV soutěže Česko hledá superstar. My jim za snahu a pěkné provedení moc děkujeme a doufáme, že si party všichni náramně užili. Budeme na vás vzpomínat, Niky, Jano, Zdeňku, Kristýno, Adame a Katko, a doufáme, že se vám bude v nové škole jen a jen dařit.