Školní výlet do ZOO Zlín

16.06.2010 - Tomáš Havlíček

Po předchozích výletech zaměřených na poznávání historie a neživé přírody jsme se letos vydali na poznávání živé přírody. Navštívili jsme ZOO Zlín, která je nejnavštěvovanější zoologickou zahradou na Moravě. V rámci nové koncepce je ZOO rozděleno na kontinenty a zvířata jsou vždy umístěna podle svého skutečného místa výskytu. Díky tomu jsme si zvířata nejen prohlédli, ale také jsme si lépe uvědomili, kde žijí. K novinkám patří pavilon nazvaný Yucatan. Tento velký skleník má simulovat přirozené prostředí deštného pralesa Střední Ameriky, a to jak flóru, tak i faunu – např. nad hlavami nám rostly banány a prolétávali ptáci, v říčce odpočíval krokodýl… Velmi nás zaujalo prostředí zahrady, které připomíná opravdovou zahradu či dokonce les. Nakonec se i počasí umoudřilo, takže můžeme s přesvědčením mluvit o vydařeném výletu.