Vystoupení pro seniory

9.11.2009 - Tomáš Havlíček

V pátek 6. listopadu uspořádal obecní úřad setkání seniorů, na němž měli možnost vystoupit i naši žáci. Připravili si krátké pásmo písniček a veselých říkanek. V publiku seděli i jejich babičky a dědečkové, takže museli trochu bojovat s trémou. Vstoupení se ovšem povedlo, děti sklidily potlesk a čokoládu. Děkujeme za pozvání a našim starším spoluobčanům přejeme pevné zdraví, pohodu a klid do dalších let.

Návštěva v ivanovické škole

3.11.2009 - Tomáš Havlíček

V pondělí 2. listopadu jsme vlakem vyrazili navštívit Základní školu v Ivanovicích na Hané. Dostali jsme pozvání na výstavu „Od sputniku po raketoplán“, pořádanou v rámci Mezinárodního roku astronomie. Hned po vstupu do ivanovické školy se nás přívětivě ujal pan učitel Mgr. Petr Jordán, jenž byl něco jako kurátor výstavy. Ještě před samotnou výstavou měli žáci možnost prohlédnout si ivanovickou základní školu i zevnitř. Líbily se především počítačové učebny a hezky vyzdobená prostorná jídelna. Poté nás pan učitel zavedl do učebny s promítacím plátnem a připravenými filmy. Zbytek programu – prohlídka informačních panelů a kvíz – museli žáci absolvovat bez naší účasti, neboť nás učitele zajal pan ředitel Mgr. Miroslav Růžička. Krátce nás seznámil s historií školy i se současným stavem, přičemž nás elegantně znovu provedl celou školou. Příjemné setkání jsme završili oboustrannou výměnou zkušeností a rozhovorem v přátelském duchu.

Děkujeme ZŠ v Ivanovicích na Hané za pozvání i pěkně připravenou výstavu!