Volba do školské rady

9.10.2008 - Tomáš Havlíček

Vážení rodiče, v tomto roce končí 3-leté funkční období člena školské rady z řad zákonných zástupců žáků (rodičů). Volba nového člena se uskuteční ve čtvrtek 13. 11. 2008 v budově ZŠ v rámci třídních schůzek, které budou probíhat v době od 13.00 do 16.00 hod.

Zájemci o kandidaturu mohou svůj zájem potvrdit v přihlášce, která bude všem rodičům zaslána prostřednictvím žá­ků.