Hoštice Open 2008

25.05.2008 - Tomáš Havlíček

V sobotu 24. května proběhl II. ročník tenisového turnaje ve čtyřhře – HOŠTICE OPEN 2008. Turnaje pořádaného i tentokrát pod záštitou naší ZŠ se zúčastnilo sedum dvojic. Pro účastníky i diváky bylo v místě turnaje připraveno občerstvení. Zápasy se hrály na jeden vítězný set systémem každý s každým. Zápasy byly napínavé a vesměs vyrovnané. Zvlášť zápas párů, jež se umístily na prvních dvou místech, byl dramatický až do konce. Konečná tabulka:

1. Burian, Pytela

2. Návrat, Zbořil

3. Kozubík, Matoušek

4. Máj, Vymazal

5. Čuřík, Mašlej

6. Fiala, Mrázek

7. Kozák, Urbánek

Školní výlet Mikulov a Mikulčice

24.05.2008 - Tomáš Havlíček

Školní výlety jsou tradičním obohacením školního roku. Mají být odměnou žákům za snahu ve škole. Na výletě mají žáci možnost poznat a dozvědět se něco zajímavého, co rozšíří jejich obzory, pobavit se a užít si společně legraci. Pro učitele je výlet možností poznat děti jinak než ve škole, popř. je trochu informovat a poučit. Výlet může posloužit i jako nenásilná forma výuky, ostatně tak jsme se ho letos snažili koncipovat.

Proto naše kroky, tedy vlastně kola autobusu, směřovali nejprve do Mikulčic, na jejichž okraji se nachází pozůstatky osídlení našich předků: mikulčické hradiště bylo jedním z hlavních středisek Velké Moravy. Ve zdějším muzeu a projekčním sálu zbudovaném kolem základů starobylého kostela si žáci mohli prohlédnout, jak lidé žili před více než 1000 lety – zdejší archeologické nálezy jsou největší z této doby na našem území. Starší žáci si zapisovali některé poznatky do notýsků, neboť měli druhý den zpracovat o výletě malý elaborát. Nabyté vědomosti mohli také zúročit při vyplňování tematických pracovních listů, jež v muzeu každý obdržel ke vstupence.

Po prohlídce jsme se přesunuli do Mikulova. Chvíli jsme se procházeli městem, prohlédli si místní zámek a pak zamířili na Svatý kopeček, na jehož vrcholu byl v XVII. století vystavěn kostel Sv. Šebestiána. Děti zdatně zdolali i pro nás namáhavý výstup, odměnou nám byl pěkný výhled na město i okolí. Po té jsme sestoupili znovu na náměstí a žáci dostali hodinový rozchod. Rodiče jistě rádi dosvědčí, že jej nevyužili jen k nakoupení sladkostí, ale že drobnou pozorností či suvenýrem obdarovali i je. Myslíme si, že se výlet opět vydařil.

Výlet do Švábenic

4.05.2008 - Tomáš Havlíček

Pátek 2. května jsme s našimi žáky vyrazili na malý výlet do lesa. Rozhodli jsme se zajet ráno v 8.15 autobusem do Švábenic a odtud po vlastních do blízkého lesa.

Po odpočinkovém Svátku práce jsme všichni byli plni sil, a tak jsme se těch cca 2km nezalekli. Nejprve jsme ale navštívili Obecní muzeum a malé muzeum ve švábenickém kostele. Žáci si mohli mj. prohlédnout, jak se dříve na vesnici žilo. Následoval výšlap polní cestou v mírném slunci. Cílem byla myslivecká chata, jež se nalézá na okraji lesa. Tam jsme rozdělali oheň a opekli si obligátní špekáček. Po vítaném posilnění dostali žáci rozchod s úkolem poznávat les a přinést z něj nějakou přírodninu. Společně jsme si povídali o tom, co v lese roste a žije. Naučná část byla zakončena neformálním zkouškou ze znalosti druhů stromů. Pak už jsme se museli sbalit a vydat se na cestu zpět. Čekala nás ještě jedna zastávka, a to v místní cukrárně. Děti vzaly za vděk sladkostmi a zmrzlinou a po té jsme spěchali k autobusové zastávce. Myslíme si, že se nám výlet vydařil a všem se velmi líbil – ostatně, zeptejte se dětí sami.