3. ročník

Týden od 16. 3. do 22. 3.

ANGLIČTINA

Učebnice s. 9

Obkreslit do sešitu balonky s popisky, nadpis „Numbers“.

Učebnice s. 11

Obkreslit do sešitu obrázky věcí i s popisky, nadpis „Unit 3“. Zapamatuj si – pokud slovo začíná samohláskou, píšeme před něj neurčitý člen „an“ [čteme en].


MATEMATIKA

Učebnice II. díl: po s. 56.

Učebnice III. díl: po s. 5.

Minutovky: dle vlastního výběru.


PRVOUKA

Učebnice i pracovní sešit po s. 35.


ČESKÝ JAZYK

Učebnice: po s. 57. 
 
 
 
 

Týden od 23. 3. do 29. 3.

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Obkresli obrázek telefonu a podle vzoru dopiš číslice:
 
telefon.jpg
 1. Language puzzle (učebnice s. 11) – opiš do sešitu a z rámečku vyber správný tvar neurčitého členu (v levém dolním rohu nápověda).
 

U n i t 4

Učebnice s. 13

Opiš do sešitu a nauč se nová slovíčka, ke každému nakresli malý obrázek. Výslovnost stahuj zde: happy-birthday.mp3

Učebnice s. 14

Přečti a zkus si pro sebe přeložit další díl komiksu. Poslech stahuj zde: its-a-baloon.mp3


MATEMATIKA

Učebnice II. díl: po s. 59.

Minutovky po s. 13.

Učebnice III. díl: po s. 8.


ČESKÝ JAZYK

Učebnice: po s. 59.

Pracovní sešit: po s. 57.


PRVOUKA

Učebnice i pracovní sešit po s. 37. 
 
 
 
 

Týden od 30. 3. do 5. 4.

MATEMATIKA

Učebnice II. díl – po s. 62

Učebnice III. díl – po s. 12


ČESKÝ JAZYK

Učebnice – po s. 61.

Pracovní sešit – po s. 61.


PRVOUKA

Po s. 38.


ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

Na obrázku je několik věcí označených písmenem. Přiřaď písmena ke správným větám (dle vzoru) a věty přepiš do sešitu.

 
unit-4-prirad.jpg
 

U n i t 4

 1. Language puzzle (učebnice s. 15) – dej slova do správného pořadí (dle vzoru) a věty opiš do sešitu.
 
 1. Do sešitu si zapiš a nauč se:

Přivlastňovací zájmena:

my = můj, moje

your = tvůj, tvoje

his = jeho

her = její

Výslovnost a použití zájmen si procvič např. zde: https://www.y­outube.com/wat­ch?… 
 
 
 
 

Týden od 6. 4. do 12. 4. 2020

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Řada písmen ukrývá 5 za sebou jdoucích anglických slov – zapiš je do sešitu:

umbrellaeropla­nenvelopelephan­table

 1. Anglická slova jsou napsána pozpátku – zapiš je do sešitu správně i s překladem:

llod, etik, rac, taob, llab, retupmoc, elcycib

 

U n i t 5

Učebnice s. 17 – seznamování – odpověz celou větu (s pomocí učebnice) na otázky:

 1. What´s your farther name ? – His name is …
 2. How old is he ? – He is …
 3. What´ your mother name ? –
 4. How old is she ? –

Můžeš doplnit i jména a věk sourozenců (e, f, …)

Učebnice s. 18 – „The River Café“

Přečti a pro sebe si přelož další díl komiksu, poslech stahuj zde: the-river-cafe.mp3

Učebnice s. 19 – procvičování his – her

 1. Věty 1–10 přepiš do sešitu a přiřaď k nim písmeno (z obrázku dole), podle toho, komu co patří, třeba takto: This is his ruler. „d“
 2. V každé větě podtrhni zájmeno „his“ modře a „her“ červeně.

MATEMATIKA

Učebnice II. díl – dokončit, co chybí + minutovky.

ČESKÝ JAZYK

Učebnice – po s. 63.

Prac. sešit – po s 62.

PRVOUKA

Zopakovat učivo po s. 38.

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Namaluj obrázek, nebo něco vytvoř na téma Velikonoce. 
 
 
 
 

Týden od 13. 4. do 17. 4.

Když máme ty Velikonoce a když za normálních okolností by ještě dobíhaly velikonoční prázdniny, tak jsem se rozhodl, že tento týden pojmu spíš odpočinkově a uvolněně. Plnění úkolů ponechávám zcela na vaší chuti a vůli.

ANGLIČTINA

E a s t e r – l e s s o n

Velikonoce se slaví nejen u nás v Česku, ale po celém křesťanském světě. A jak to tedy vypadá ve Velké Británii ?

Rozhodně zapomeňte na pomlázku a barvení či zdobení vajíček. Nejoblíbenější kratochvílí je tzv. „Easter egg hunt“ – na zahradě nebo uvnitř domu se poschovávají čokoládová vajíčka všech možných velikostí a děti je následně hledají. Někdy hledají jen části hádanky, za jejíž vyřešení sladkou odměnu dostanou. Tento hon na vajíčka je především velkou společenskou událostí.

K další tradici, již se věnují děti zvláště ve škole, patří výroba tzv. „Easter bonnet“ – speciálního kloboučku z papíru či látky zdobeného velikonočními symboly. Děti s netradiční pokrývkou hlavy následně pořádají přehlídky – „parades“.

„Easter duck race“ – závody gumových kačenek, které se hodí z mostu do řeky, aby co nejrychleji dopluly do daného cíle. Výtěžek akce jde zpravidla na charitativní účely.

„Egg rolling“ – další závody, tentokrát v koulení natvrdo uvařených vajec (pokud možno po travnatém svahu). Tradice sahající do roku 1835 má v různých anglosaských zemích různou podobu, pravidelně jí holdují i v Bílém domě. Na této fotografii koulí se svým synkem bývalý prezident Barrack Obama:

 
obama.jpg

Pokud jde o velikonoční kuchyni, tak nejtradičnější pochoutkou je tzv. „Hot cross bun“ – kořeněná buchta s křížkem nahoře. Křížek odkazuje k ukřižování Ježíše Krista, koření zase k balzamování jeho těla před pohřbením. Buchty se plní rozinkami či jiným ovocem a jedí se na Velký pátek, neboť v tento den byl Kristus ukřižován.

 
hot-cross-buns.jpg
 

V o c a b u l a r y

Slovíčka k lekci zde: vocabulary.pdf

Výslovnost slovíček: vocabulary-vyslovnost.mp3

 

C r o s s w o r d

Tematická osmisměrka:

crossword.pdf


MATEMATIKA

Pracovní sešit II. díl s. 63. Pracovní sešit III. díl po s. 14.


ČESKÝ JAZYK

Učebnice po s. 64. Pracovní sešit po s. 63.

V sešitě procvičovat osobu, číslo a čas na libovolně vybraných slovesech.


PRVOUKA

Po s. 40. 
 
 
 
 

Týden od 20. 4. do 24. 4.

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

 1. Doplň zájmeno her (= její), nebo his (= jeho) – prohlédni si obrázek a přepiš do sešitu věty (1–8) s doplněnými přivlastňovacími zájmeny (podle čísel):
her-his.jpg
 1. Přelož a zapiš tyto věty (pozor na člen a/ an):
 1. To je jablko.
 2. To je panenka.
 3. Je mu osm.
 4. Lucce (Lucy) je devět.
 5. To je oranžové auto. (člen bude před slovem „oranžové“).
 1. Zazpívej si spolu s Mattem písničku „What´s Your Name?“: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 

Unit 5

Učebnice s. 20 – Opakovací pexeso

Vyrob si pexeso a zahrej si ho s rodiči či sourozenci (nezapomeň každou kartičku nakreslit 2× a k obrázku připsat angl. výraz). Během hry obrázky nazývej anglickými výrazy, zopakování výslovnosti stahuj zde:

pexeso.mp3


 

MATEMATIKA

Prac. sešit III. díl po s. 19.


 

ČESKÝ JAZYK

Učebnice po s. 66.

Prac. sešit po s. 66.


 

PRVOUKA

Učebnice po s. 42.

Prac. sešit po s. 42. 
 
 
 
 

Týden od 27. 4. do 1. 5.

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

Obkresli (nebo vytiskni, máš-li možnost) a vylušti křížovku (slovíčka Unit 4):

crossword-unit-5.jpg
 

Unit 6

Učebnice s. 21 – odpověď na zjišťovací otázku (ANO-NE)

Podívej se na obrázky 1–6 a odpověz, jestli na nich je věc, na kterou se ptáme. Odpovídáme kladně Yes, it is (ano, je), nebo záporně No, it isn´t (ne, není). Otázky i odpovědi přepiš do sešitu. Na obrázku č. 2 je kalkulačka („calculator“). Výslovnost otázek stahuj zde: is-it.mp3

 1. Is it a monkey? – No, it isn´t.
 2. Is it a calculator? – Yes, it is.
 3. Is it a computer? – …
 4. Is it a ballon? – …
 5. Is it a boat ? – …
 6. Is it an aeroplane? – …
 

Učebnice s. 22 – „The Detective“

Přečti a pro sebe si přelož další díl komiksu, výslovnost stahuj zde: the-detective.mp3

 

Učebnice s. 23 – Language puzzle

Spoj přetržené věty a přepiš je do sešitu.

 

Na závěr si můžete písničkou zopakovat otázku a odpověď na barvy What colour is it?: https://www.y­outube.com/wat­ch?…


 

MATEMATIKA

Po s. 22.


 

ČESKÝ JAZYK

Po s. 68 + PS s. 68.


 

PRVOUKA

Učebnice po s. 44 + PS po s. 44. 
 
 
 
 

Týden od 4. 5. do 8. 5.

Unit 6

Učebnice s. 23 – do sešitu odpovídej, jaké věci jsou na obrázku (a-h). U věcí rozlišuj „big“ (velký) – „small“ (malý) a nezapomeň na neurčitý člen („a/an“); nadpis „What´s this ?

Vzor: a) It´s a big box. b) It´s a small icecream.

Učebnice s. 24 – jazykolam: přepiš do sešitu a přečti 5× rychle po sobě.

„Hello. Here´s Henry the happy hippopotamus!“ Výslovnost zde: henry.mp3

 

Pracovní sešit

 1. Doplň písmena do slov – obkresli obrázky a dopiš pod ně, co na nich je. Nadpis „Complete the words“.
complete-the-words.jpg
 1. Roztřiď slova podle významu – stránku v sešitě si rozděl na 3 sloupce: „Animals“ (Zvířata) – „Toys“ (Hračky) – „Food“ (Jídlo). Nadpis: „Match the words“.
match-the-words.jpg
 

Poslech

Z pořadu Angličtina s Hurvínkem si pusť tematické díly: „Zvířecí farma“, „Hračky“ a „Jídlo“.


 

MATEMATIKA

Po s. 26.


 

ČESKÝ JAZYK

Po s. 71 + PS + opakovat vyjmenovaná slova.


 

PRVOUKA

Učebnice po s. 46 + PS.


------------------------------------¨

 
 
 
 
 

Týden od 11. 5. do 15. 5

ANGLIČTINA

O p a k o v á n í

Rozlušti přesmyčky a zapiš je do sešitu (slovíčka Unit 6):

PEEROLAAN, PIPOH, HELEPANT, LLAB, TABO, PETRMOUC.

 

U n i t 7

Učebnice

 1. Podle obrázku v učebnici na s. 25 nakresli a popiš svůj obličej.
 2. V této lekci se naučíme používat sloveso „mám“. Zapiš si do sešitu (Nadpis „Sloveso have“):

I´ve got = I have got – já mám

He´s got = He has got – on má

She´s got = She has got – ona má

 1. Přečti si text s. 27 „This is my family“, poslech zde: this-is-my-family.mp3

Text přepiš do sešitu a podtrhni v něm členy rodiny (máma, táta, sestra, bratr)

 1. Zazpívej si s Mattem píseň „Family song“: https://www.y­outube.com/wat­ch?…
 2. Přepiš věty do sešitu a přiřaď jim správné písmeno (podle toho, co kdo má):
prirad.jpg

 

MATEMATIKA

Po s. 30.


 

ČESKÝ JAZYK

Po s. 73 + PS + opakovat vyjmenovaná slova + zkusit diktát.


 

PRVOUKA

Učebnice po s. 48. 
 
 
 
 

Týden od 18. 5. do 22.5.

ANGLIČTINA

Opakování:

 1. Slovní kopaná – vymysli co nejdelší řadu anglických slov (z vlastní slovní zásoby, ne ze slovníku), aby každé slovo začínalo na hlásku (písmeno), kterým končí předchozí slovo. První dvě slova vymyslím sám: family – your – r
 2. Daisy: přečti si text v bublině, prohlédni si pozorně obrázky a odpověz na otázky pod nimi: „Yes, she has“ (ano, má) – „No, she hasn´t“ (ne, nemá). Odpovědi zapiš do sešitu a dopiš k nim, na kterém obrázku je Daisy:
daisy.jpg
 

Unit 7

Přečti si další díl komiksu, s. 26: Mr X is in London, poslech zde: mr-x-is-in-london.mp3

 

Unit 8

Opozita – slova opačného významu

 1. Přepiš si do sešitu nová slovíčka a dokresli k nimi jednoduché obrázky (viz s. 31):

tall (= vysoký) - short (= krátký)

fat (= tlustý) - thin (= tenký)

young (= mladý) - old (= starý)

happy (= veselý) - sad (= smutný)

 1. Vybírej z rámečku správná slova a doplň je do vět, doplněné věty přepiš do sešitu:
opozita.jpg

 

MATEMATIKA

Po s. 33 + minutovky.


 

ČESKÝ JAZYK

Po s. 74 + PS.

Opakovat časování sloves.

Psaní – dle vlastního výběru.


 

PRVOUKA

Učebnice po s. 51.