Dobrovolné online hodiny

26.03.2021 - Tomáš Havlíček

Od příštího týdne nabízíme našim žákům dobrovolné online hodiny s cílem umožnit a posílit sociální kontakt a motivovat ke společné zájmové aktivitě. Podrobnější informace obdrží rodiče elektronickou poštou.

Těšíme se na vás, byť doufáme, že už brzy se uvidíme skutečně, a ne jen skrze displeje či obrazovky.

Anketa k online výuce

26.03.2021 - Tomáš Havlíček

Děkujeme všem, kteří se zapojili do naší malé ankety k online výuce. Všechny odpovědi naleznete ve školním Bulletinu, který už brzy vyjde jakou součást obecního Zpravodaje. Vaše postřehy a názory byly pro nás zajímavé i podnětné a věříme, že zaujmou nejen zainteresované čtenáře.

Informace k zápisu

16.03.2021 - Tomáš Havlíček

zapis-2021–2022-informace.rtf

Zápis do 1. ročníku

16.03.2021 - Tomáš Havlíček

plakat.png

Anketa na téma online výuka

14.03.2021 - Tomáš Havlíček

Máme za sebou rok koronavirové epidemie, a tak nás napadlo vyhlásit malou anketu na téma online výuka. Vytvořili jsme tři sady otázek: pro učitele, rodiče a žáky. Byli bychom rádi, kdyby se vás zapojilo co nejvíce – více respondentů a názory ode všech zainteresovaných stran přinesou objektivnější pohled na dané téma. Máte-li tedy zájem, stručně zodpovězte anketní otázky ve své kategorii a zašlete je na: uglydog@seznam­.cz, a to do 21. března. Výsledky ankety zpracujeme a zařadíme do nadcházejícího čísla školního zpravodaje. (Pokud se s námi chcete o své názory podělit, ale nepřejete si, aby vaše odpovědi byly zveřejněny, uveďte to prosím v mailu.)

 

Otázky pro učitele:

  1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ?
  2. Projevují se děti jinak než ve škole ?
  3. Jaký dopad může mít přerušení prezenční výuky na děti ?
 

Otázky pro rodiče:

  1. Co považujete za největší klady a zápory online výuky ?
  2. Co by se mohlo zlepšit ?
  3. Změnil se nějak přístup vašeho dítěte ke škole ?
 

Otázky pro děti:

  1. Co se ti na online výuce líbí a co nelíbí ?
  2. Co by se mohlo zlepšit ?
  3. Můžeš nějak ovlivnit kvalitu online výuky ?