Online výuka

31.10.2020 - Tomáš Havlíček

2. listopadu rozjedeme online výuku pouze pro žáky 4. a 5. ročníku, další ročníky plánujeme zapojit o týden později. Žáci 1., 2. a 3. ročníku obdrží úkoly na další týden koncem víkendu.

Otevření základnich škol se odkládá

30.10.2020 - Tomáš Havlíček

Navzdory všem slibům se 2. listopadu děti do škol nevrátí, a to ani žáci prvního stupně. Kdy se tak stane, to se možná dozvíme příští týden – původně to měly být termíny oznámeny tento pátek (proto jsme tak dlouho vyčkáváli s informacemi o dalším průběhu distanční výuky). Slovo možná je zde na místě, protože v současné situaci nelze nic považovat za jisté. Jedinou jistotou tedy je, že po prodloužených podzimních prázdninách se učit ve školách ještě nebude. Tento další zásah do probíhajícího školního roku nás přiměl ještě více využít digitálních technologií, ačkoliv jsme si vědomi, že to rodičům způsobí další starosti. Rozhodli jsme se, že od příštího týdne zahájíme část výuky online, a to prostřednictvím aplikace Google Meet. Rodiče dostanou informace o konkrétní formě online výuky e-mailem. Nadále bude probíhat zadávání úkolů na školním webu.

Dopis od ministra školství

26.10.2020 - Tomáš Havlíček

letak.jpg

Distanční výuka

22.10.2020 - Tomáš Havlíček

Stránka Domácí výuka byla přejmenována na Distanční výuka 4. a 5. ročník. Sledujte prosím nejen podřízené stránky s úkoly a přípravou do jednotlivých předmětů, ale i nadřazenou stránku AKTUALITY s aktuálními informacemi.

Stránka Domácí příprava

14.10.2020 - Tomáš Havlíček

Sledujte prosím pravidelně stránku Domácí příprava, která bude průběžně aktualizována. V rámci distanční výuky zde budou uveřejňovány úkoly pro žáky 4. a 5. ročníku. (Mladší ročníky své úkoly obdržely jinou formou.)

Uzavření školy do konce října

14.10.2020 - Tomáš Havlíček

Z nařízení Vlády ČR je od dnešního dne naše škola uzavřena, a to do 23. 10. Na toto období navazují prodloužené podzimní prázdniny, takže zpět do lavic by se děti měly vrátit (?) v pondělí 2. listopadu. Oproti jarní karanténě jde o mnohem kratší období, ale i tak to způsobí všem zainteresovaným stranám, tedy žákům, rodičům a učitelům, řadu nepříjemností. Děti přijdou o sociální kontakty se spolužáky a pedagogické vedení, rodiče budou muset více pomoci s úkoly – zvláště u prvňáků a druháků, popř. třeťáků je participace nezbytná – a učitelé musi vybalancovat distanční výuku tak, aby se učivo dostatečně procvičilo, ale zároveň aby nedocházelo k přetěžování rodičů, kteří mají svých starostí dost. Žáky starších ročníků už více vedeme k samostatnosti a odpovědnosti, a tudíž by ze strany rodičů měla dostačovat občasná kontrola či rada. Úkoly naleznou na obvyklém místě, kde si to vyzkoušeli na jaře. Připomínáme, že distanční výuka je od letošního školního roku povinná, čili plnění úkolů je závazné a hodnocení bude započítáno do prospěchu v prvním pololetí. V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Eva Valeš Chourová: zshosticeherol­tice@seznam.cz

Zdeněk Pytela: zdenyz@email.cz

Tomáš Havlíček: uglydog@seznam.cz

Telefonické kontakty najdete v žákovské knížce. Přejeme v této nelehké době všem pevné nervy a hlavně buďte zdraví.