Organizace 1. září 2020

31.08.2020 - Tomáš Havlíček

prvni-den.jpg

PROVOZ ZŠ HOŠTICE-HEROLTICE OD 1. 9. 2020 V SOUVISLOSTI S ONEMOCNĚNÍM COVID-19

27.08.2020 - Tomáš Havlíček

Provoz základní školy bude co nejvíce přizpůsoben běžnému režimu, a to za dodržování zvýšených hygienických požadavků a s drobnými organizačními změnami.

Pravidla pro provoz základní školy od 1. 9. 2020 vycházejí z manuálu MŠMT aktualizovaného dne 25. 8. 2020.  

• Od žáků nebude vyžadováno potvrzení o bezinfekčnosti

• Při vstupu do školní budovy nebude žákům měřena teplota, pouze v případě příznaků respiračního onemocnění

Do školy nesmí chodit žáci s příznaky jakéhokoli nachlazení

Jestliže se příznaky nachlazení objeví během pobytu ve škole, bude žák izolován a po telefonické výzvě jsou zákonní zástupci povinni si svoje dítě co nejrychleji vyzvednout

• Žáci s alergií doloží lékařské potvrzení

• Žáci budou přicházet do školy v běžném režimu

• Po vstupu do školní budovy si vydezinfikují ruce

Vstup cizích osob a rodičů do školy bude výrazně omezen, doprovázet svoje děti do školy mohou pouze rodiče prvňáčků, a to pouze k šatním skříňkám, ne do třídy nebo jiných prostor

• Bude prováděno časté mytí a dezinfekce rukou, důkladné větrání, zvýšený úklid spojený s dezinfekcí všech povrchů, klik a sociálních zařízení

• Jídelnu budou používat odděleně žáci první a druhé třídy /1. třída = 1., 2. a 3. ročník; 2. třída = 4. a 5. ročník/, každý žák bude mít svoje stálé místo u stolu, nebude fungovat samoobslužný provoz /příbory, talíře, polévka, kompoty, saláty/

Školní družina bude v běžném provozu, přednost při přijetí mají mladší žáci 1. – 3. ročníku /v letošním roce pravděpodobně kapacita pokryje všechny ročníky/

• Výuka bude probíhat v běžném režimu podle rozvrhu vyučovacích hodin

• Pobyt žáků na školních chodbách však bude výrazně omezen

• Po celý školní rok se budeme snažit „dohánět“ učivo z distanční výuky, a to zejména v hlavních předmětech /ČJ, M, AJ/

• Výrazně omezíme všechny akce, které přímo nesouvisí s výukou /výlety, exkurze, přenášky, besedy, kulturní a sportovní akce, …/

  V případě aktuální mimořádné situace spojené s covid-19 bude škola postupovat podle pokynů KHS.

Mgr. Eva Valeš Chourová, ředitelka školy

Zahájení školního roku 2020/2021

27.08.2020 - Tomáš Havlíček

schranka3.jpg